Kvalitetsmerket for Skrei er et beskyttet varemerke som er registrert av Norges sjømatråd.

Garanti for førsteklasses skrei

Kvalitetsmerket Skrei er gytemoden skrei som er utvalgt, behandlet og pakket etter bestemte krav beskrevet i en egen kvalitetsstandard.

Standardens formål er å bidra til god og stabil kvalitet på fersk skrei og produkter av skrei.
Det legges ned ekstra arbeid i å ta vare på kvaliteten på denne fisken. Kun skrei som oppfyller kravene i standarden kan selges med kvalitetsmerket for skrei. Kvalitetsmerket er selgerens forpliktelse overfor kjøper at skreien oppfyller de kvalitetskrav som standarden setter.
Den enkelte godkjente virksomhet som merker og selger skrei under kvalitetsmerket har ansvaret for at kvalitetskravene er oppfylt. Sjømatrådet forvalter kvalitetsmerket på vegne av de lisensierte aktørene.
Sjømatrådet følger opp kvalitetsgarantien gjennom system – og produktkontroller utført av uavhengig tredjepart. Kontrollene blir foretatt på pakke-/filetanlegg, og i verdikjeden i Norge og i andre viktige markeder for kvalitetsmerket Skrei.

Kvalitetsmerket for Skrei er et beskyttet varemerke som er registrert av Norges sjømatråd

Før hver sesong skal alle pakkeanlegg og eksportører av kvalitetsmerket Skrei lisensieres hos Sjømatrådet som avtalepartnere i kvalitetsmerkeordningen.
Hensikten med avtalen er at brukeren skal bekrefte at bedriften har gjort seg kjent med innholdet i kvalitetsmerkeordningen, og at bedriften forplikter seg til å følge de retningslinjer og kvalitetskrav som ordningen inneholder.

Ønsker din bedrift å pakke og/ produsere kvalitetsmerkede Skreiprodukter:

Merking og pakking av kvalitetsmerket Skrei skal skje i tråd med intensjonen om at kvalitetsmerket Skrei er et eksklusivt produkt som kun skal pakkes etter bestemte kvalitetskrav.

For utfyllende informasjon om forpliktelser og ansvar se vedlegg for pakkere/produsenter.

Ønsker din bedrift å være eksportør av kvalitetsmerket Skrei:

Salg og eksport av kvalitetsmerket Skrei må skal i tråd med intensjonen om at kvalitetsmerket Skrei er et eksklusivt produkt. Omsetning skal skje ved bruk av særskilt skreimerket emballasje og på en slik måte og i slike omsetningskanaler at god og stabil kvalitet, temperatur og uavbrutt kjølekjede, samt holdbarhet, til enhver tid overholdes. 
For å differensiere kvalitetsmerket Skrei fra annen skrei og hvitfisk, og synliggjøre for kundene den ekstra kvalitetsgarantien som gis ved kjøp av kvalitetsmerket Skrei, er det viktig at kvalitetskravene kommuniseres til produktets kunder. Eksportører av Skrei skal derfor informerer sine kunder om kvalitetsmerkeordningen, gjennom å oversende Sjømatsrådets særskilte informasjonsskriv om Skrei til sine kunder. Informasjonsskriv om kvalitetsmerket Skrei finnes på relevante markeders språk.

For ytterligere informasjon om forpliktelser og ansvar se vedlegg for eksportører.

Ønsker du å registrere din bedrift?

Gå til registrering