Seafood from Norway er et registrert varemerke som er eid av Norges sjømatråd på vegne av den norske sjømatnæringen. Reglene for bruk av Seafood from Norway er bestemt av Sjømatrådet i samråd med sjømatnæringen i Norge.

Bedrifter med produksjon og videreforedling av norsk sjømat i Norge, står fritt til å bruke opphavsmerket på all sjømat som oppfyller betingelsene for betegnelsen «norsk sjømat» (disse betingelsene finner du i lenkene nedenfor) og som skal omsettes utenfor Norge. Bruk det digitale registreringsskjemaet for å få tilsendt Seafood from Norway-varemerket for bruk på produktemballasje, digitale flater eller markedsføringsmateriell.

Ettersom reglene for bruk av varemerket Seafood from Norway fastsettes av Norges sjømatråd i samråd med sjømatnæringen i Norge, kan disse endre seg over tid. De til enhver tid gjeldende retningslinjene og vilkårene for bruk av varemerket Seafood from Norway finner du her.

Registreringsskjema for «Seafood from Norway»

Registrer deg her