Mattilsynet stiller krav til L. monocytogenes-dokumentasjon for makrell som skal eksporteres til Kina.

Fram til juli 2018 var det krav om innsending av analysebevis for all fersk og frossen oppdrettsfisk og makrell, samt alle røykte produkter. Etter inspeksjonene i Norge i mars 2018, konkluderte kinesiske myndigheter at patogene mikroorganismer, som Listeria monocytogenes, ikke ble vurdert som en potensiell fare i kjølt laks.

Kravet til Listeria-dokumentasjon gjelder fortsatt for makrell, men for alle andre fiskearter, uavhengig av tilstand og bearbeidingsmetode, opphørte kravet om analysebevis for Listeria ved søknad om rekvisisjon.