Kinesiske myndigheter gjennomførte mars 2018 inspeksjon av norske laksevirksomheter. Nå foreligger oppfølging etter inspeksjonene. 

Må behandle laks som spiseklar

Basert på vårens inspeksjoner av norske laksevirksomheter, forventer kinesiske myndigheter at laks til Kina behandles som spiseklar, og at dette er med i virksomhetenes HACCP-system. 

Kinesiske forbrukere har tradisjon for å spise fersk, kjølt laks uten varmebehandling. Dersom virksomheter ønsker å eksportere laks til Kina må det derfor sørges for at varene behandles som spiseklare. 

Lusekrav

Kinesiske myndigheter har også konkludert med at lakseslakteriene må ha tiltak som sikrer at det ikke er lus på laksen (gjelder alle produktvarianter). Slakterier som produserer laks for det kinesiske markedet må derfor påse at det ikke er lus på laks som skal til Kina.

Kontroll av Listeria

Krav om innsending av analysebevis har til nå vært gjeldene for all fersk og frossen oppdrettsfisk, makrell samt alle røykte produkter. 

Konklusjonen fra kinesiske myndigheter etter inspeksjonene i mars er at patogene mikroorganismer, som Listeria monocytogenes, ikke er vurdert som en potensiell fare i kjølt laks.

Når det gjelder makrell vil krav til Listeria dokumentasjon fortsatt gjelde. For alle andre fiskearter uavhengig av tilstand og bearbeidingsmetode, vil kravet om analysebevis for Listeria ved søknad om rekvisisjon opphøre.

Oppfølgingspunktene trer i kraft med umiddelbar virkning. 

Se også vedlagt skriv fra Mattilsynet av 20. juni 2018 for nærmere detaljer.