Kinesiske myndigheter og Mattilsynet krever at helsesertifikatet for import av fisk og fiskevarer til Kina også skal inneholde fangstopplysninger.

Siden 1. august 2013 er det kun helseattest «1.1.100 Kina, sunnhetsattest, kinesisk-engelsk, 2015-04» som godkjennes ved eksport til Kina». Det forhandles om et nytt helsesertifikat for fisk og fiskevarer. Mattilsynet regner med at det nye sertifikatet blir satt i drift i løpet av året.

Fangstsertifikat kan utstedes til importør hvis ønskelig, importør vil trenge fangstsertifikatet hvis varene skal videreeksporteres til EU etter produksjon i Kina.