Andre markeder

Myndighetskrav for eksport til India, Sør-Korea, Vietnam, Ukraina, Australia og Taiwan.

Ta kontakt eller få en oversikt over mine kollegaer i Sjømatrådet

Silje Gjerp Solstad

Head of Market Access

    Silje Gjerp Solstad
    Norges sjømatråd