Andre land

Myndighetskrav for eksport til India, Sør-Korea, Vietnam og Ukraina.

Kontakt meg eller få en oversikt over mine kollegaer i Sjømatrådet