Andre land

Myndighetskrav for eksport til India, Sør-Korea, Vietnam, Ukraina og Australia.

Kontakt meg eller få en oversikt over mine kollegaer i Sjømatrådet

Silje Gjerp Solstad

Head of Market Access