Fiskehelsekrav ved eksport til Astralia

Australia stiller flere veterinære krav ved eksport av sjømat. Spesielt gjelder fiskehelse og dokumentasjonskrav for produkter av laks. Det er krav om helsesertifikater for både oppdrettet fisk og villfanget. Mer informasjon finnes på mattilsynet sider om regler og sertifikat ved eksport av fisk og sjømat til Australia.

Foruten helsesertifikat skal også produsent fylle ut egenerklæring som erklærer at eksportert fisk ikke har mistanke eller påvisning for ILA, ligger innenfor 10km grensen eller ligger i en vernesone. Egenerklæring ble oppdatert i 2023 noe som tilater at det sendes fisk fra flere lokaliteter enn tidligere, samt gir åpning for lukket levering til slakteri innenfor 10 km grensen gitt at slakteri ikke ligger i bekjempelsesone. Les mer om dette på matilsynets sider om fiskehelsekrav for laksefiskprodukter til australia.