Nye krav for eksport til Australia av oppdrettet laksefisk – fra 1. september 2019

Australia definerer avfall fra importert laksefisk som høyrisiko-avfall. Australia kommer til å innføre biosikkerhetsmessige krav til videre bearbeiding av laksefisk i Australia før den kan omsettes fritt.

Les mer på Mattilsynet sine nettsider