Produsenter som skal eksportere fisk og fiskevarer til Sør-Korea må registrere seg hos sørkoreanske myndigheter. Produsenter som ønsker å eksportere restråstoff til humant konsum må i tillegg være registrert i en egen liste som koordineres av Mattilsynet og Norges sjømatråd. 

Registering av produsenter av fisk og fiskevarer

Sør-Korea krever at alle produsenter som skal eksportere fisk og fiskevarer må være registrert i Sør-Korea hos Ministry of Food and Drug Safety (MFDS), jf. Special Act on Import Food Safety Management. Registreringen må være gjennomført og registrert av sør-koreanske myndigheter minst syv dager før import av varen finner sted. Registreringen gjelder i to år. Eventuell regodkjenning må være ferdigstilt minst syv dager før registreringen opphører.

Produsenten må selv sørge for å registrere seg online, alternativt i samarbeid med lokal importør. Registrering skjer elektronisk via følgende portal. Se brukerveiledning for registreringen på engelsk her

Eksport av restråstoff til humant konsum

Mattilsynet har forhandlet med Sør-Korea om eksport av restråstoff til humant konsum. Dette gjelder hoder, rogn og melke fra torsk (Gadus morhua/ogac/macrocephalus) og lysing (Merluccius australis), samt spiselige deler av underkjeve, kjaker og nakke fra alle andre fiskearter utenom pufferfisk.

For å bli godkjent for eksport av restråstoff må produsenten listeføres jf. forordning fra MFDS av 24. juni 2013. Mattilsynet samarbeider med Norges sjømatråd ved innhenting av opplysninger fra produsentene som ønsker å listeføres.

Mattilsynet samarbeider med Norges sjømatråd ved innhenting av opplysninger fra produsentene som ønsker å listeføres. Vedlagt registreringsskjema må fylles ut og sendes som Excel-fil til Norges sjømatråd: markedsadgang@seafood.no

Mattilsynet sender oppdatert liste over godkjente virksomheter for restråstoff to ganger i året.

For å bli med på oppdatering må søknadene være mottatt av Sjømatrådet innen 1. juni og 1. desember. Norges sjømatråd vil oversende en samlet liste over produsentene til Mattilsynet etter fristens utløp. Godkjente produsenter vil publiseres når listeføringen er bekreftet av MFDS.

Det er ikke nødvendig å re-godkjennes etter 2 år. Godkjenningen gjelder så lenge virksomheten ønsker å eksportere til Sør-Korea. Når virksomheten ikke lengere ønsker å eksportere rest-råstoff, informerer virksomheten Sjømatrådet. Melding om dette vil sendes til Sør-Korea .

Godkjente virksomheter

Godkjente produsenter for eksport av sjømat og restråstoff til human konsum publiseres på MFDS sin nettside .

I april 2020 ble Sjømatrådet gjort oppmerksomme på at MFDS har fått ny engelsk nettside og at all informasjon fra de gamle sidene skal bli flyttet over til "Imported Food formation Information Portal".

Listene over godkjente sjømatbedrifter er ikke flyttet over på den nye engelske side og er derfor kun tilgjengelig på den koreanske siden for øyeblikket.

Vedlagt ligger uttrekk fra 24/04/2020 som viser oversikt over godkjente norske produsenter av sjømat. 

I tillegg ligger det en veiledning på hvordan man selv kan hente ut listene fra MFDS sine koreanske sider. 

Dersom man møter på noen spørsmål eller problemer kan man ta kontakt med MFDS på mail; mfdshelp@korea.kr 

Attester

Det er ingen spesielle krav til egne attester til Sør-Korea. Her benyttes de generelle attestene for eksport av fiskeprodukter, fiskeolje og fiskemel. Attestene utstedes gjennom Mattilsynets skjematjenester (MATS).

Levende fisk og avlsprodukter

Dokumenter som brukes for eksport levendefisk og avlsprodukter til Sør-Korea er basert på bilaterale avtaler gjort mellom Mattilsynet og veterinærtjenesten i Sør-Korea. Sertifikatformularet er derfor obligatoriske for hver forsendelse som går til Sør-Korea, og sertifikatet har flere særkrav.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling av attest, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00

Dersom det gjelder registrering for eksport av restråstoff til Sør-Korea, ta kontakt med Norges Sjømatråd.