Alle produsenter av fisk og sjømat og restråstoff for eksport til Sør-Korea, må være registrert. Her finner du oppdatert informasjon om myndighetskrav som gjelder for sjømateksport til Sør-Korea.

Alle produsenter som ønsker å eksportere fisk og sjømat (inkludert restråstoff) til Sør-Korea, må være godkjent og listeført av Sør-koreanske myndigheter.

Tidligere prosedyre med to lister hhv. en for fisk og sjømat og en for restråstoff som nå erstattes av en ny liste som Mattilsynet oversender, der produsenter av både fisk og sjømat og restråstoff er slått sammen.

Produsenter kan nå selv sjekke om de står listeført i Sør-Koreas portal. Informasjon om dette finnes under "Hvordan søke i Sør-Koreas portal" lengre ned på denne siden. 

Hvordan registrere seg 

Mattilsynet tar imot registreringer via MATS (Mattilsynets Skjematjenester). Videre oversendes nye lister 15.mars, 15.juni, 15.september og 15.desember hvert år. Fristen for virksomheter som ønsker å stå på listene eller gjøre endringer i nåværende lister er senest den 1. i disse månedene.  

  • Se også Mattilsynets sider for ofte stilte spørsmål.

Hvordan søke i Sør-Koreas portal: 

  1. Gå til MFDS nettside
  2. Velg "ENGLISH" oppe i høyre hjørne av nettsiden. 
  3. Klikk på "Petition Application" i valgmenyen på den engelske siden. 
  4. Velg deretter "List of Registered Foreign Food Facility". 
  5. I fanen for "Country" skriver du "Norway". 
  6. Under "Type of Food", velg "Fishery products".
  7. Kryss av i boksen for "Fishery Manufacturer under the Arrangement". 
  8. Liste som kommer opp er godkjente produsenter fra 23.september 2021.

Etter disse stegene er fulgt, vil produsenter godkjent for Sør-Korea fra og med 23. september listes under hverandre. Det er også mulig å søke direkte på selskapsnavn.

Om du har noen spørsmål til listen eller hvordan du finner frem i Sør-Koreas portal, ta kontakt med insight@seafood.no.

Helsesertifikater 

NB! I løpet av mai 2023 går Mattilsynet over til helelektronisk utveksling av sjømatsertifikater til Sør-Korea. Les mer om overgangen.

For eksport av sjømat og fisk til Sør-Korea benyttes ulike sertifikater avhengig av art og produkt. 

Les mer om hvilke helsesertifikater som gjelder for ditt produkt hos Matttilsynet.

OBS: Andre grenseverdier (MRL) til Sør-Korea

Sør-Korea opererer med andre grenseverdier (MRL) for legemiddelbruk enn Norge og EU. Dere kan lese mer om dette i vår nyhetssak grenseverdier for legemiddelbruk i fisk og sjømat.