Alle produsenter av fisk og sjømat og restråstoff for eksport til Sør-Korea, må være registrert innen 6. august 2021. Her finner du oppdatert informasjon om myndighetskrav som gjelder for sjømateksport til Sør-Korea.

Mattilsynet opplyser om at de eksisterende listene over sjømatprodusenter godkjent for eksport til Sør-Korea vil opphøre fra 23. september 2021, og en ny liste med alle produsenter av fisk og sjømat og restråstoff vil gjelde fra samme dato. Produsenter som ønsker å eksportere må derfor registreres i en egen liste som koordineres av Mattilsynet og Norges sjømatråd. Dette gjelder både produsenter som var registrert i de gamle listene og nye produsenter som ønsker å registrere seg.

Myndighetene i Sør-Korea krever at alle produsenter av fisk og sjømat og restråstoff må være godkjent av dem for å kunne eksportere til Sør-Korea. De to någjeldende listene – for fisk og sjømat og for restråstoff – erstattes av en samlet liste. Innen 6. august 2021 må alle produsenter dette gjelder registrere seg for å kunne komme med på listen. Les mer om registreringen under.

Eksport etter 23. september 2021

Registreringen gjelder:

  • Alle produsenter som allerede er godkjent i Sør-Korea for fisk og sjømat.
  • Alle produsenter som allerede er godkjent i Sør-Korea for restråstoff.
  • Alle produsenter som foreløpig ikke er oppført på lister i Sør-Korea, men som ønsker å eksportere til Sør-Korea fra og med 23. september 2021.

Hvordan registrere seg:

Som nevnt over er det kun produsenter som skal registreres. For å registrere seg fyller man inn dette skjemaet. I fanen «veileder» kan du lese hvilke felter som skal fylles ut og med hvilken informasjon. I fanen «Mal skjema» fylles informasjonen inn. Merk at kolonnene F-H, altså representantnavn, telefonnummer og e-mail, ikke skal fylles ut – her skal det som står ferdig utfylt bli stående. Tilse at informasjonen som fylles ut er riktig.

Når skjema er ferdig utfylt, skal dette sendes i Excel-format til insight@seafood.no. Oppgi gjerne i emnebeskrivelsen at dette gjelder registrering til Sør-Korea.

Se Mattilsynet sine sider for ofte stilte spørsmål og mer informasjon om registreringen.

Eksport før 23. september 2021

De eksisterende listene vil gjelde frem til 23. september. Det vil si at dersom din virksomhet allerede er registrert, både for fisk og sjømat og for restråstoff, vil dette gjelde til og med 22. september. For å kunne eksportere etter dette, må virksomheten registreres på nytt med frist 6. august.

Er din virksomhet ikke registrert og skal eksportere fisk og sjømat før 23. september, kan dette gjøres som tidligere i den koreanske portalen her. Se brukerveiledning for registreringen på engelsk her. Registreringen må være gjennomført og registrert av sør-koreanske myndigheter minst syv dager før import av varen finner sted. Det understrekes at i disse tilfellene må også den nye registreringen gjøres innen 6. august 2021 for å komme med på listene fra 23. september 2021. MFDS publiserer hvilke produsenter som er godkjente på sine sider. Vedlagt er en veiledning på hvordan man selv kan hente ut listene fra MFDS sine koreanske sider. Dersom man har noen spørsmål eller møter på noen problemer kan man ta kontakt med MFDS direkte på mail; mfdshelp@korea.kr.  

Fristen for nyregistrering av produsenter av restråstoff gjennom det gamle systemet gikk ut 1. juni. Det vil si at dersom det skal registreres ny produsent, gjøres dette gjennom det nye systemet med frist 6. august for eksport fra og med 23. september. Les mer om restråstoff til humant konsum på Mattilsynet sine sider.

Attester

Til og med 22. september 2021:

Sør-Korea har egne sertifikater for restråstoff til humant konsum, for levende/ferske/frosne muslinger, krepsdyr og levende fisk. For andre fisk- og sjømatprodukter benyttes de generelle sertifikatene for eksport av fiskeprodukter, fiskeolje og fiskemel.

Les mer om helsesertifikater og utstedelse hos Mattilsynet.