Alle produsenter av fisk og sjømat og restråstoff for eksport til Sør-Korea, må være registrert. Her finner du oppdatert informasjon om myndighetskrav som gjelder for sjømateksport til Sør-Korea.

Alle produsenter som skal eksportere fisk og sjømat og restråstoff til Sør-Korea, må være godkjent av sør-koreanske myndigheter. Dagens to lister for hhv. fisk og sjømat og restråstoff, vil fra 23. september 2021 erstattes av en ny liste over godkjente produsenter. Den nye listen slår sammen produsenter av både fisk og sjømat og restråstoff. 

På denne bakgrunn har det sommeren 2021 gått en prosess for registrering av produsenter for eksport til Sør-Korea. Innen 6.august 2021 måtte alle produsenter av fisk og sjømat og restråstoff, som ønsket å eksportere sine varer til Sør-Korea, registrere seg. Dette gjaldt både nye produsenter og produsenter som allerede var godkjent for eksport til Sør-Korea. 

Eksport etter 23. september 2021

Fra og med 23. september aksepterer sør-koreanske myndigheter kun import fra produsenter som står oppført på liste oversendt fra Mattilsynet og som de godkjenner ved publisering. Produsentene er godkjent når Sør-Korea publiserer informasjonen på sine nettsider. 

Under vedlegg ligger oppdatert liste over godkjente produsenter for import til Sør-Korea per 23.september 2021. 

Hvordan registrere seg

Sjømatrådet bistår Mattilsynet med å hente inn detaljer om selskaper som ønsker å være registrerte for Sør-Korea.

  • Fra 15. september 2021 kan innsending av registrering for eksport til Sør-Korea gjøres via digitalt skjema på seafood.no.

Ved å følge link under, vil du bli tatt til registreringskjema for produsenter for eksport til Sør-Korea: Gå til registreringsskjema

Forrige frist for registrering var 6. august 2021. Registreringer sendt inn etter dette vil bli oversendt til Mattilsynet for videre håndtering.

Mattilsynet oppgir at de vil sende over nye lister ved behov for endringer og oppdateringer. Det er ikke satt en fast frekvens per dags dato.

Har du spørsmål om registreringen og innsending via digitalt skjema, kontakt oss gjerne. Se kontaktdetaljer til høyre.

Eksport før 23. september 2021

De eksisterende listene vil gjelde frem til 23. september. Det vil si at dersom din virksomhet allerede er registrert, både for fisk og sjømat og for restråstoff, vil dette gjelde til og med 22. september 2021. 

Er din virksomhet ikke registrert og skal eksportere fisk og sjømat før 23. september, kan dette gjøres som tidligere i den koreanske portalen her. Se brukerveiledning for registreringen på engelsk her. Registreringen må være gjennomført og registrert av sør-koreanske myndigheter minst syv dager før import av varen finner sted. MFDS publiserer hvilke produsenter som er godkjente på sine sider. Vedlagt er en veiledning på hvordan man selv kan hente ut listene fra MFDS sine sider. Dersom man har spørsmål eller møter på problemer kan man ta kontakt med MFDS på mail: mfdshelp@korea.kr.  

Fristen for nyregistrering av produsenter av restråstoff gjennom det gamle systemet gikk ut 1. juni. Det vil si at dersom det skal registreres ny produsent, gjøres dette gjennom det nye systemet. Les mer om restråstoff til humant konsum på Mattilsynet sine sider.

Helsesertifikater

  • For eksport av sjømat og i fisk til Sør-Korea benyttes ulike sertifikater avhengig av art og produkt. 

Se Mattilsynet for oppdatert informasjon om hvilke sertifikatrav som gjelder for dine varer.