I forbindelse med Russlands invasjon av Ukraina har Sjømatrådet mottatt en rekke henvendelser om konsekvensene for norsk sjømateksport til landene.

 

Vi har samlet tall og fakta på egen side som oppdateres fortløpende.

Norge og Ukraina innførte 1. mai 2013 et engelsk/ukrainsk fangstsertifikat. Norske myndigheter bekrefter at det ukrainske kravet om fangstsertifikat ved import av sjømat til landet ikke gjelder oppdrettsfisk. For villfisk vil norske eksportselskaper forholde seg til den signerte «Agreed record» mellom Norge og Ukraina.

Portalen vil automatisk generere et engelsk / ukrainsk sertifikat når importørens nasjonaliet eller tollgrenseland er Ukraina.

Under «Spesifiser forsendelsen, importør og transportørvalg» vinduet, ligger feltene som påvirker det engelsk / ukrainske fangstsertifikatet «Importørens nasjonaliet og tollgrense (land)». Hvis en av disse feltene har påført «Ukraina», så vil systemet automatisk generere to sertifikater, et originalt EU-sertifikat på engelsk som før, og et engelsk / ukrainsk sertifikat. Begge dokumentene har samme dokumentnummer. Dokumentene blir generert automatisk når arbeidsmappen blir lagret eller lagret og signert. Dokumentene pakkes inn i .zip-filen som før.

Det engelske / ukrainske sertifikatet benyttes i Ukraina, mens det originale EU-sertifikatet må benyttes av importør, når varene eventuelt skal reeksporteres til EU.

Det er kun det Norske fangstsertifikatet som er på engelsk / ukrainsk. Lagererklæring og produsenterklæring som er underlagt artikkel 14 (1) og 14 (2) er uforandret.