Med bakgrunn i nye myndighetskrav fra Vietnam, må alle sjømatvirksomheter som ønsker å eksportere til Vietnam registrere seg, uavhengig av om virksomheten er tidligere godkjent eller ikke.

Registrering for eksport av fisk og sjømat 

Ny registreringsløsning i Mattilsynets skjematjenester iverksettes 3. oktober 2022. Virksomheter som ønsker å eksportere til Vietnam må derfor registre seg for å bli godkjent for eksport av fisk og sjømat til Vietnam.

Vietnamesiske myndigheter stiller krav til at virksomheter som er involvert i produksjon, bearbeiding og prosessering av sjømat til Vietnam, er godkjent i Vietnam før import. Registrering for godkjenning i Vietnam skal foregå i Mattilsynets skjematjenester. 

Mattilsynet vil oppdatere vietnamlisten 2 ganger i året. Frist for virksomhetene å registreres seg og få endret til registrering er 15. april og 15. oktober hvert år.

Les mer om registrering av sjømatvirksomheter for eksport til Vietnam.

Oversikt over godkjente virksomheter 

Listen over norske virksomheter som per dags dato er godkjent av vietnamesiske myndigheter for eksport av fisk og sjømat til Vietnam. Det er kun virksomheter som står oppført på denne listen som kan eksportere til Vietnam. 

Virksomheter som ønsker å eksportere levende kongekrabbe og snøkrabbe må være registrert i et eget skjema for levende krabbe før de kan godkjennes av vietnamesiske myndigheter. Mattilsynet har publisert den foreløpige oversendte listen

Helsesertifikater 

For fisk og sjømat benyttes de generelle sertifikatene for eksport av sjømat, fiskeolje og fiskemel. For levende kongekrabbe og snøkrabbe skal følgende sertifikat brukes: 

Les mer om hvilke krav som stilles for helsesertifikater for eksport til Vietnam hos Mattilsynet