Vietnamesiske myndigheter krever registrering og godkjenning av alle sjømatprodusenter før varer kan importeres til Vietnam. Kravet gjelder alle produkter for humant konsum, men ikke levende sjømat og fôr.

Hvordan registrere seg for godkjenning?

For å registrere en virksomhet, må produsenter fylle ut et skjema i MATS (Mattilsynets skjematjeneste). Utfyllende informasjon om dette finnes i Veiledning - Registrering til Vietnam i MATS skjematjenester. For å unngå problemer ved eksport, er det viktig at opplysningene som virksomhetene sender inn er riktige og fullstendige, følg veiledningen. 

Hvor ofte oversender Mattilsynet lister?

Mattilsynet står for innhenting, bekreftelse, sammenstilling og oversendelse av listene. Mattilsynet sender lister over til vietnamesiske myndigheter to ganger i året. Skjema må være mottatt innen 1. mai og 1. november. Saksbehandlingstiden etter fristens utløp kan ta opptil 4 måneder.

Er min virksomhet godkjent?

Når produsentene er godkjent, blir det publisert på nettsiden til Department of Animal Health

Hvorfor registrering?

Kravet om registrering er hjemlet i Vietnams Circular No.25/2010/TT-BNNPTNT Guiding on the Food Hygiene and Safety control for imported foodstuffs of animal origin. Circular No. 25 finner du som vedlegg på høyre side.

Kontaktinformasjon

Helen Christiansen, Mattilsynet, rådgiver, seksjon eksport og import, hovedkontoret, tlf. 55 21 57 32.