Vietnamesiske myndigheter har siden 2018 hatt krav om godkjenning av virksomheter som ønsker å eksportere fisk og sjømat til Vietnam. I 2020 sendte Mattilsynet en liste med et begrenset antall virksomheter, valgt ut sammen med bransjeorganisasjonene, i henhold til de nye dokumentkravene. 

Skjema for listeføring 

Skjema for listeføring er ikke klart enda, og Mattilsynet har ikke oppgitt noen dato for ny listeføring. Når skjema er klart, vil Mattilsynet informere om dette via deres sider, bransjeorganisasjoner og brev direkte ut til alle som allerede er registrert i Mattilsynets systemer for eksport til Vietnam. 

Oversikt over godkjente virksomheter 

Listen over norske virksomheter som per dags dato er godkjent av vietnamesiske myndigheter for eksport av fisk og sjømat til Vietnam finnes her. Det er kun virksomheter som står oppført på denne listen som kan eksportere til Vietnam. 

Virksomheter som ønsker å eksportere levende kongekrabbe og snøkrabbe må være registrert i et eget skjema for levende krabbe før de kan godkjennes av vietnamesiske myndigheter. Mattilsynet har publisert den foreløpige oversendte listen her

Helsesertifikater 

For fisk og sjømat benyttes de generelle sertifikatene for eksport av sjømat, fiskeolje og fiskemel. For levende kongekrabbe og snøkrabbe skal følgende sertifikat brukes: 

Les mer om hvilke krav som stilles for helsesertifikater for eksport til Vietnam hos Mattilsynet