Med bakgrunn i nye myndighetskrav fra Vietnam, må alle sjømatvirksomheter som ønsker å eksportere til Vietnam registrere seg, uavhengig av om virksomheten er tidligere godkjent eller ikke.

Registrering for eksport av fisk og sjømat 

Ny registreringsløsning i Mattilsynets skjematjenester ble iverksatt 3. oktober 2022. Minner derfor på at virksomheter som ønsker å eksportere til Vietnam må derfor registre seg for å bli godkjent for eksport av fisk og sjømat til Vietnam innen 1. februar 2023.

Registrering for godkjenning i Vietnam skal foregå i Mattilsynets skjematjenester. 

Mattilsynet har laget en brukerveiledning for registreringen, les mer om dette på Mattilsynet sine nettsider her.

Vietnamesiske myndigheter stiller krav til at virksomheter som er involvert i produksjon, bearbeiding og prosessering av sjømat til Vietnam, er godkjent i Vietnam før import. Les mer om eksport til Vietnam på våre sider om myndighetskrav.