Sjømatprodukter som ønskes eksportert fra Norge til Taiwan må være godkjent av Taiwanske myndigheter.

Taiwan har siden 2018 hatt krav om at sjømat som importeres må være godkjent. Se oversikt over sjømat som kan eksporteres til Taiwan.

Helsesertifikater

For fisk og sjømat benyttes de generelle sertifikatene for eksport av sjømat, fiskeolje og fiskemel.