USA

USA krever at både innenlandske og utenlandske anlegg som produserer, behandler, pakker eller oppbevarer næringsmidler for mennesker eller dyr i USA skal være registrert hos Food and Drug Administration (FDA).

Kontakt meg eller få en oversikt over mine kollegaer i Sjømatrådet

Silje Gjerp Solstad

Analytiker, markedsadgang