USA krever at både innenlandske og utenlandske anlegg som produserer, behandler, pakker eller eller oppbevarer næringsmidler for mennesker eller dyr i USA skal være registrert hos Food and Drug Administration (FDA). 

Alle ikke-amerikanske anlegg må utpeke en amerikansk agent som må bo eller ha en forretningsadresse i USA og som må være fysisk til stede i USA for registreringsformål.

Oppdatering oktober 2020:

Norske produsenter som er registrert hos U.S. Food and Drug Administration (FDA), bes nå enkeltvis om å registrere seg på nytt hos FDA. 
Fristen for å gjennomføre registreringen er satt til 31. desember 2020. Dersom norske eksportører og andre interessenter ikke overholder den angitte tidsfristen, kan konsekvensen være at norske matprodukter blir avvist av amerikanske myndigheter. Videre har FDA iverksatt nye regler for merking av matprodukter, dette med sikte på en mest mulig presis fremstilling av produktets ernæringsinnhold. Disse reglene må også eksportører av matprodukter til USA forhold seg til. 

Les brevet fra FDA her.

Elektronisk registrering

Registrering skjer elektronisk på FDAs nettsider og skal blant annet inneholde

  • navn, adresse og telefonnummer til anlegget og morselskapet (hvis aktuelt)
  • navn, adresse og telefonnummer til eieren eller den ansvarlige
  • alle handelsnavn som anlegget bruker
  • gjeldende næringsmiddelkategorier
  • erklæring som bekrefter at informasjonen er riktig og nøyaktig, og at personen er autorisert til å sende registreringen

Når et element i registreringen endrer seg må det sendes oppdatering til FDA innen 60 dager.

Registrering skal fornyes annet hver år og foretas elektronisk via FDAs webside

Help Desk for videre bistand

Kontakt Help Desk hos FDA hvis du trenger mer hjelp.
E-post: furls@fda.gov. Telefon: (001)1-800-216-7331, eller 301-575-0156.

HACCP-erklæring

I tillegg til den elektroniske registreringen må produsenten ha en HACCP-erklæring før importør får importtilatelse. 

Importøren i USA er avhengig av en importtilatelse for å ta imot fisk og sjømat fra norske eksportører. For å få en slik tillatelse trenger de en erklæring om at produktene har blitt produsert og bearbeidet ved gjeldende virksomhet/fartøy under et fullverdig HACCP-og renholdsprogram. 

Søknaden om HACCP-erklæring gjøres hos Mattilsynets lokale avdelingskontor av produsenten selv. Avdelingskontorene står fritt til å avslå søknaden dersom det ved tilsyn er avdekket større mangler i rutinene. 

Selve erklæringen er gyldig i ett år.