USA krever at både innenlandske og utenlandske anlegg som produserer, behandler, pakker eller eller oppbevarer næringsmidler for mennesker eller dyr i USA skal være registrert hos Food and Drug Administration (FDA). Registreringen annenhvert år per partallsår.

Ved registrering kreves det at virksomheten oppgir en agent eller representant med fysisk adresse i USA. Representanten må ha et U.S telefonnummer. E-post til representant må også oppgis under registrering av virksomheten.

Enkelte aktører kan ha mulighet for unntak fra registrering. Blant annet gjelder dette for enkelte fiskefartøy eller dersom matvarene gjennomgår ytterligere prosessering av et annet anlegg utenfor grensene til USA. Unntak for registrering og definisjoner finnes i 21. CFR 1.227.

Videre krever registrering til FDA bruk av et unikt identifiseringsnummer (Unique facility identifer UFI) per nå annerkjenner USA kun såkaldte DUNS nummer fra D&B. Se mer informasjon om dette her.

Elektronisk registrering

Registrering skjer elektronisk på FDAs nettsider og skal blant annet inneholde

  • navn, adresse og telefonnummer til anlegget og morselskapet (hvis aktuelt)
  • navn, adresse og telefonnummer til eieren eller den ansvarlige
  • alle handelsnavn som anlegget bruker
  • gjeldende næringsmiddelkategorier
  • erklæring som bekrefter at informasjonen er riktig og nøyaktig, og at personen er autorisert til å sende registreringen

Når et element i registreringen endrer seg må det sendes oppdatering til FDA innen 60 dager.

Registrering skal fornyes annet hvert år og foretas elektronisk via FDAs webside

Fornying av registrering

Fornying av registrering må gjennomføres annenhvert år på partallsår, neste fornying skal gjennomføres i 2024. Mer info om fornyelse av registrering finnes på FDA sine nettsider.
FDA har også laget en step by step guide som finnes på samme nettside.

Help Desk for videre bistand

Kontakt Help Desk hos FDA hvis du trenger mer hjelp.
E-post: furls@fda.gov. Telefon: (001)1-800-216-7331, eller 301-575-0156.

HACCP-erklæring

FDA går i 2024 bort fra kravet om signert HACCP-erklæring ved import av fiskerivarer fra Norge. Denne erklæringen utsteder dermed ikke Mattilsynet lengere.

Les mer om saken fra FDA angående Lists of Foreign Processors of Fish and Fishery Products Approved by their Governments.

Dersom andre myndigheter krever HACCP-erklæring har Mattilsynet opprettet muligheten for å søke om en generell HACCP erklæring. Se mer om dette på matilsynets sider om HACCP-erklæring.