USA innførte 1. januar 2018 en ny ordning for overvåking av sjømat.

USA har innført en ny ordning for tillatelser, rapportering og lagring av data i forbindelse med sjømatimport for å forhindre ulovlig, urapportert og uregulert fiske (UUU-fiske) og sjømatsvindel.

Gjelder for utvalgte arter
Overvåkingsprogrammet gjelder for utvalgte fiskearter- og varer som etter amerikanske myndigheters vurdering er utsatt for UUU-fiske og/eller sjømatsvindel. Atlantisk torsk, kongekrabbe, bluefin tuna (makrellstørje) og kaldtvannsreker er blant artene inkludert på listen. Regelverket trådte i kraft 9. januar 2017 og ble implementert 1. januar 2018. For kaldtvannsreker har implementeringen blitt utsatt til 31.12.2018 i påvente av at USA utvikler et passende system for rapportering av fangst- og landingsinformasjon.

Sporing fra fangst til import
Ordningen stiller krav til sporbarhet gjennom hele verdikjeden fra fangst og produksjon til import til USA. Formålet med de nye reglene er ifølge the Magnuson-Stevens Fishery Conservation and Management Act, å sikre lovmessig handel med sjømat på det amerikanske markedet og samtidig bidra til bærekraftig forvaltning av marine ressurser. Lagring av data og rapportering vil foretas av den importerende part i USA, og foregå elektronisk gjennom myndighetssystemet International Trade Data System (ITDS). Informasjonen som innhentes vil bli behandlet strengt konfidensielt.

Nettsidene og vedleggene på høyre side gir mer utførlig informasjon om programmets historikk og utforming.

Spørsmål, kommentarer og tilbakemeldinger angående SIMP kan sendes til markedsadgang@seafood.no.