Midtøsten

Myndighetskrav for eksport til utvalgte markeder i Midtøsten.

 

Sjømatrådet ønsker å gjøre oppmerksom på at flere av landene i Midtøsten tillater kortere shelf life periode enn hva som ellers er vanlig i andre regioner.  

 

Ta kontakt eller få en oversikt over mine kollegaer i Sjømatrådet

Øystein Valanes

Head of Market Access

    Øystein Valanes
    Norges sjømatråd