Siden 1.juli 1999 har det foreligget en gjeldende frihandelsavtale mellom Palestina og Norge. Frihandelsavtalen er inngått mellom Palestina og EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge og Sveits). Frihandelsavtalen omfatter fisk og andre marine produkter. For mer om frihandelsavtalen, se regjeringen.no og EFTAs nettsider.  

Det foreligger en gjeldende frihandelsavtale mellom Gulf Cooperation Council (GCC) og EFTA-landene. Frihandelsavtalen mellom GCC og EFTA omfatter i tillegg til De forente arabiske emirater og Saudi-Arabia også landene Bahrain, Kuwait, Qatar og Oman. Avtalen trådte i kraft den 1.juli 2014. For mer om GCC og frihandelsavtalen mellom GCC og EFTA, se regjeringen.no og EFTAs nettsider.

Norge har mottatt en verbalnote fra omanske myndigheter om at alle handels- og forretningsdokumenter skal være legalisert av en omansk ambassade eller konsulat for å være gyldig. Les noten her.  

Det foreligger videre en frihandelsavtale mellom Tunisia og Norge. Avtalen er inngått mellom Tunisia og EFTA-landene og trådte i kraft den 1.august 2005. Frihandelsavtalen inkluderer fisk og marine produkter. For mer om frihandelsavtalen, se regjeringen.no og EFTAs nettsider

For mer informasjon om eksport av fisk og sjømat til land utenfor EU/EØS, inkludert relevante eksportdokumenter, se Mattilsynets nettsider