Russland

Oversikt over myndighetskrav som gjelder eksport til Russland og Den eurasiske økonomiske union (EØU).

Ta kontakt eller få en oversikt over mine kollegaer i Sjømatrådet

Silje Gjerp Solstad

Head of Market Access

    Silje Gjerp Solstad
    Norges sjømatråd