Russland

Oversikt over myndighetskrav som gjelder eksport til Russland og Den eurasiske økonomiske union (EØU).

Krav om godkjenning for eksport til Russland

Alle produsenter som ønsker å eksportere produkter av animalsk opprinnelse (herunder også fisk) skal være godkjent og listeført av Den russiske veterinærtjenesten (Rosselkhoznadzor).
Eksport, Russland, Hviterussland, Markedsadgang, Armenia, Kasakhstan, Kirgisistan

Eksport av laksesmolt til EØU

Russiske myndigheter krever et eget helsesertifikat for levende fisk, befruktet rogn, krepsdyr, skjelldyr, invertebrater og andre hydrobionter.
Russland, Hviterussland, Markedsadgang, Armenia, Kasakhstan, Kirgisistan

Eksport av pelagisk fisk til Russland, Armenia, Hviterussland, Kasakhstan og Kirgisistan (Den eurasiske økonomiske union)

Bransjeorganisasjoner på norsk og russisk side har i samarbeid med Mattilsynet implementert et system hvor spesifikke bransjeretningslinjer legges til grunn for import til unionen.
Russland, Hviterussland, Markedsadgang, Armenia, Kasakhstan, Kirgisistan

Virksomheter som eksporterer laks og ørret til Russland, Armenia, Hviterussland, Kasakhstan og Kirgisistan (Den eurasiske økonomiske union)

Bransjeorganisasjoner på norsk og russisk side har i samarbeid med Mattilsynet implementert et system hvor spesifikke bransjeretningslinjer legges til grunn for import til unionen.
Russland, Hviterussland, Markedsadgang, Armenia, Kasakhstan, Kirgisistan

Den eurasiske økonomiske union (EØU)

Avtalen om etablering av Den eurasiske økonomiske union mellom Russland, Armenia, Hviterussland, Kasakhstan og Kirgisistan ble undertegnet i Astana 29. mai 2014 med ikrafttreden 1. januar 2015. Fra denne datoen av var eksport til disse landene å betrakte som eksport til ett enhetlig tollterritorium.
Russland, Hviterussland, Markedsadgang, Armenia, Kasakhstan, Kirgisistan

Kontakt meg eller få en oversikt over mine kollegaer i Sjømatrådet

Silje Gjerp Solstad

Head of Market Access