Russland

Oversikt over myndighetskrav som gjelder eksport til Russland og Den eurasiske økonomiske union (EØU).

 

I forbindelse med Russlands invasjon av Ukraina har Sjømatrådet mottatt en rekke henvendelser om konsekvensene for norsk sjømateksport til landene.

 

Vi har samlet tall og fakta på egen side som oppdateres fortløpende.

Ta kontakt eller få en oversikt over mine kollegaer i Sjømatrådet

Øystein Valanes

Head of Market Access

    Øystein Valanes
    Norges sjømatråd