Russiske myndigheter krever et eget helsesertifikat for levende fisk, befruktet rogn, krepsdyr, skjelldyr, invertebrater og andre hydrobionter.

Laksesmolt som attesteres med dette dokumentet skal være fri for fiskesykdommer listet i OIE sin liste og sykdommer som utløser restriksjoner fra etter det norske regelverket. Helsesertifikat kan utstedes etter at Mattilsynets fiskehelsepersonell har vurdert smolten i forbindelse med forsendelsen.