Alle produsenter som ønsker å eksportere produkter av animalsk opprinnelse (herunder også fisk) skal være godkjent og listeført av Den russiske veterinærtjenesten (Rosselkhoznadzor).

Godkjenningen består av tre deler: Påmelding, Inspeksjon og Registrering. Dette kravet gjelder også dem som ønsker å eksportere til andre medlemmer av den Den eurasiske økonomiske union (Armenia, Hviterussland, Kasakhstan og Kirgisistan).

Liste over godkjente produsenter

Alle produsenter som ønsker å eksportere fisk og fiskevarer til Russland må være godkjent av Rosselkhoznadzor, og listene finnes her Rosselkhoznadzor / Import. Export. Transit. Listen er delt inn i forskjellige produktkategorier og listene styrer hvilke produsenter som kan få ulike varer inn i Russland. For å komme inn på denne listen, må de fleste typer virksomheter inspiseres av Rosselkhoznadzor.

Hvordan registrere virksomheten for å eksportere til Russland og Den eurasiske økonomiske union (Armenia, Hviterussland, Kasakhstan og Kirgisistan)

Registrering av virksomheter for eksport av fisk og fiskeprodukter til Russland foregår gjennom tre ledd. Les mer om fremgangsmåte for påmelding, inspeksjon og registrering hos Mattilsynet.

Registreringsløsning i Mattilsynets skjematjeneste (MATS)

Feil eller mangelfull informasjonen i russiske lister, norske sunnhetsattester og på vareparti skaper i mange tilfeller problemer ved eksport. Dette har vært størst problem for varer fra fiskebåter som pakker om bord. Disse har ofte båtens navn oppgitt i russisk liste mens det er rederiets navn som er koblet til det samme godkjenningsnummeret i Mattilsynets sunnhetsattester. Andre virksomheter har også hatt lignende problemer.

For å begrense problemene tilknyttet dett tilbyr Mattilsynet en elektronisk løsning hvor produsent selv er ansvarlig for å registrere og vedlikeholde sine opplysninger gjennom Mattilsynets Skjematjeneste (MATS). Mattilsynet tar informasjonen ut fra MATS for listeføring hos russiske veterinær myndigheter. Se informasjon om denne løsningen her Veiledning - Registrering til Russland i MATS skjematjenester