Bransjeorganisasjoner på norsk og russisk side har i samarbeid med Mattilsynet implementert et system hvor spesifikke bransjeretningslinjer legges til grunn for import til unionen.

Bransjeretningslinjene er utarbeidet for å sikre etterlevelse av spesifikke hygienekrav i unionens regelverk ved import av fisk og fiskevarer, og som går lenger enn gjeldende bestemmelser i Norge. I utgangspunktet er det frivillig om man vil forholde seg til bransjeretningslinjene, men virksomheter som vil eksportere til unionen er i praksis pliktige til å innarbeide kravene i sine kvalitetsstyringssystem, da etterlevelse av hygienekravene i bransjeretningslinjene er en forutsetning for at Mattilsynet skal utstede helseattester.

Bransjeretningslinjene er å oppfatte som minimumskrav. Dersom man har rutiner som er mer omfattende enn det som fremgår av retningslinjene er det ikke nødvendig å endre disse.

Egenerklæringen er en forutsetning for at Mattilsynet kan utstede helseattest ved eksport av pelagisk fisk til unionen. Mattilsynet vil derfor i sin prosedyre kontrollere at egenerklæringen er levert av virksomhetene samt mottatt og registrert av Sjømatrådet.

For å lette saksgangen for både virksomhetene og offentlig myndighet, vil liste over virksomheter som har levert egenerklæring publiseres og oppdateres på denne siden.

«Egenerklæring Den eurasiske økonomiske union» er mottatt fra følgende virksomheter:

Atlantic Dawn Seafoods AS M-94
Berg Lipidtech AS M-421
Brødrene Sperre AS M-369
Egersund Nor AS T-212
Egersund Seafoods AS R-150
Fosnavåg Pelagic AS M-2047
Global Egersund AS R-934
Hopen Fisk AS N-645
Lofoten Viking AS N-541
Modolv Sjøset Palgic AS N-1036
Nergård Bø AS N-195
Nergård Sild AS T-314
Nils Sperre AS M-373
North Capelin Honningsvåg AS F-633
Norway Pelagic AS, avd. Florø SF-225
Norway Pelagic AS, avd. Liavåg M-314
Norway Pelagic AS, avd. Måløy SF-104
Norway Pelagic AS, avd. Sommarøy T-274
Ocean Products Sales AS M-227
Olav E. Fiskerstrand AS M-341
Sevrin Tranvåg AS M-359
Sir Fish AS R-131
Vikomar AS M-199