Vi oppfordrer mat- og musikkfestivaler, idrettslag, foreninger og andre organisasjoner som planlegger større eller mindre arrangement til å søke om støtte.

Godfisk er Sjømatrådets merkevare og avsender rettet mot forbrukere i Norge. Godfisk skal gi inspirasjon og kunnskap om sjømat, og bidra til at det blir enklere å velge fisk og skalldyr oftere.

Råvarestøtte

 • Hvis du skal ha et arrangement der det er planlagt å servere sjømat, har du mulighet til å søke om råvarestøtte.
 • Støtten er på inntil 5000 kroner og skal være øremerket råvarer fra havet som benyttes til arrangementet.
 • Det kan søkes råvarestøtte opp til to (2) ganger per år.

Hvem kan få tildelt støtte?

Bakgrunnen for inngåelse av samarbeid gjennom råvarestøtte vil alltid ha utgangspunkt i at samarbeidet skal bidra til arbeidet med målene for strategien vår:

 • Inspirere til økt sjømatkonsum 
 • Øke synligheten og oppmerksomheten til sjømat 
 • Bidra til matglede, positive holdinger og kunnskap om fisk og skalldyr 
 • Retningslinjene for råvarestøtte finner du som nedlastbare filer til høyre på nettsiden.
 • Søknadene behandles løpende fra vi mottar dem.
 • Behandlingstid for søknader er omtrent to uker og det oppfordres derfor til å søke i god tid før arrangementets gjennomføringsdato

Krav til dokumentasjon og evaluering

 • For utbetaling av støtte må en rapport sendes inn i etterkant av aktiviteten/arrangementet for å dokumentere gjennomføringen av den/de aktivitetene som har fått innvilget støtte.
 • Dokumentasjon på at Godfisk.no er blitt profilert under selve arrangementet må legges ved når rapport sendes inn i etterkant av aktiviteten/arrangementet.
 • En endelig sammenstilling av kostnadene.
 • En kvalitativ vurdering som kort oppsummerer erfaringene fra aktiviteten.
 • Dette kan for eksempel være antall deltakere eller antall serverte sjømatmåltider.

Faktura

 • Sjømatrådet skal kun motta én faktura fra arrangør etter at aktiviteten er gjennomført. Vedlegg og kvitteringer skal følge med som underlag for fakturaen.
 • Fakturaen skal aldri være på mer enn det som er avtalt. Dersom endelig kostnad blir lavere enn opprinnelig avtalt, skal Sjømatrådets støtte kunne justeres ned tilsvarende. Dersom kostnaden blir høyere enn
  opprinnelige avtalt, skal dette dekkes av søkeren.
 • Forutsatt at Sjømatrådet har mottatt all nødvending dokumentasjon, vil det foretas oppgjør innen 30 dager etter at fakturaen er mottatt.