Godfisk er Sjømatrådets merkevare og avsender rettet mot forbrukere i Norge. Godfisk skal gi deg og din familie inspirasjon og kunnskap om sjømat og bidra til at det blir enklere å velge fisk og skalldyr oftere.

 • Godfisk skal bidra til positive holdninger og få familier flest til å øke antall sjømatmiddager fra ofte ett til minst to måltider i uken. 
 • Godfisk skal bidra til matglede og kunnskap om sjømat, sjømatretter og sjømatsesonger.
 • Hovedmålgruppen for Godfisk er familier med hjemmeboende barn. Sekundærmålgruppen er unge voksne som enda ikke har etablert seg.
 • Godfisk-logo og materiell kan benyttes av alle som ønsker å bidra til økt sjømatkonsum i Norge. Det være seg myndigheter, organisasjoner, produsenter, dagligvarekjeder, restauranter, kantiner, matkasser eller lignende som bidrar til at forbrukere oftere velger sjømat i hverdagen. 
 • Gjennom en komplett visuell verktøykasse for Godfisk ønsker Sjømatrådet å avmystifisere fisk, inspirere og spre matglede for å trekke Godfisk tettere til spisebordet hjemme. 
 • «3iuka» som ble lansert i 2018 i tråd med myndighetenes offisielle kostråd om å spise sjømat minimum to-tre ganger i uken vil bestå som et kampanjekonsept, kostrådssymbol og en påminnelse om å spise sjømat oftere.  

Gjennom en komplett visuell verktøykasse for Godfisk ønsker Sjømatrådet å avmystifisere fisk, inspirere og spre matglede for å trekke Godfisk tettere til spisebordet hjemme. 

 • Med kommunikasjonskonseptet «Det fisker’u» ønsker vi å vise at fisk og sjømat er enkelt og godt, og lett å lykkes med. I kommunikasjonen tydeliggjør Sjømatrådet at alle kan lage god sjømat.
  Testing av konseptet viser at det er et lett forståelig budskap og en tydelig oppmuntring til folk om å spise mer sjømat og gir inspirasjon og senker terskelen for å lykkes med det fisk og sjømat.  • Bedriftsinitiativ er Sjømatrådets samfinansieringsordning for felles markedsføring av prosjekter initiert av produsenter. Det sentrale prinsippet er at Sjømatrådet kan samfinansiere prosjekter som oppfyller formålet om å bidra til å øke sjømatkonsumet og hvor kommunikasjonsflaten deles mellom produsent og Sjømatrådet, gjennom profilering av Sjømatrådets konsumrettede tiltak.
 • Vi har utarbeidet en veileder for retningslinjer som inneholder et utvalg farger og generiske budskap i tråd med uttrykket til Godfisk. Videre jobber vi med å utarbeide retningslinjer slik at samfinansiering også lar seg gjennomføre på bevegelige annonseflater. 

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss.