En viktig del av jobben vi gjør ute i verden handler om å forsvare og styrke omdømmet til norsk sjømat og sjømatnasjonen Norge gjennom proaktivt PR-arbeid.

Vi øker kunnskapen om norsk sjømat ved å fortelle de gode historiene, formidle fakta og fremme merkevaren Seafood from Norway. Dette gjør vi primært gjennom fortjent oppmerksomhet i media, kommunikasjon i egne kanaler og nettverksbygging via ulike arenaer.

Hva gjør vi?

  • Skaper synlighet og deler kunnskap gjennom medieoppslag, historier og pressemeldinger, og bygger relasjoner med journalister.
  • Bygger relasjoner og samarbeider med eksperter, influencere og opinionsledere.
  • Arrangerer seminarer for verdikjedene, deltar på messer og konferanser der våre budskap formidles.
  • Arrangerer presse- og visningsturer til Norge for journalister, eksperter, kokker og andre relevante målgrupper.
  • Kommuniserer digitalt via nettsider, nyhetsbrev og sosiale medier.