Våre verdiskapingsområder

Verdiskapingsområdene beskriver fagområdene vi jobber innenfor og virkemidlene vi benytter oss av for å skape verdi for de ulike bransjene og artene, og for næringen som helhet.

Ta kontakt eller få en oversikt over mine kollegaer i Sjømatrådet

Martin Skaug

Direktør, kommunikasjon

    Martin Skaug
    Norges sjømatråd