Vi gir sjømatnæringen kontinuerlig tilgang til relevant innsikt og analyser om verdens største sjømatmarkeder. 

Denne kunnskapen danner i neste omgang grunnlag for strategiske beslutninger som gir selskapene konkurransefortrinn i salgs- og markedsarbeidet. Innsikten er også en integrert del av markedsarbeidet vårt – fra planlegging til evaluering.

Hva gjør vi?

Leverer statistikk og analyser om kvoter, eksport, import, internasjonal sjømathandel, varestrømmer, etterspørsel og handelstrender.

Tilbyr verdens største forbrukerundersøkelse innen sjømat – Seafood Consumer Insight (SCI) – med informasjon om trender, holdninger og preferanser.

Leverer innsikt per land og art; verdikjedeinnsikt i de største markedene, salgskanaler (dagligvare, HoReCa [Hotell-Restaurant-Catering], e-handel), konsumtall og forbrukertrender.

Måler effekten av kampanjer og markedsarbeidet, inkludert systematisk evaluering av våre tjenester.

Formidler innsikt og kunnskap til sjømatnæringen og andre interessenter, som for eksempel myndigheter, media og kunder av norsk sjømat ute i markedene.