Sjømatrådet jobber med å overvåke og å sikre omdømmet til norsk sjømat og sjømatnasjonen Norge i våre viktigste sjømatmarkeder ute i verden.

Beredskapsarbeidet er tett knyttet til det proaktive PR-arbeidet. Det handler om å sikre riktig informasjon og kunnskap om våre produkter og hvordan vi forvalter, høster og produserer sjømat.

Hva gjør vi?

  • Bidrar med fakta og kunnskap og samarbeider tett med næringen, faginstanser, myndigheter og media. 
  • I de fleste markeder vi er representert har vi effektive systemer for overvåkning og varsling av negative mediesaker og ulmende omdømmeutfordringer. 
  • Tett og godt samarbeid mellom lokale PR-byrå, sjømatutsendinger og hovedkontoret sikrer at vi raskt og effektivt kan svare journalister, næringen og verdikjeden når saker oppstår.