Markedsgrupper

Markedsgruppene er rådgivende grupper som skal gi innspill til arbeidet Norges sjømatråd utfører for bransjen som den enkelte markedsgruppe representerer. Dette sikrer både god forankring og informasjonsflyt mellom Sjømatrådet og ulike aktører i næringen. Markedsgruppen består av enkeltpersoner fra ulike deler av bransjen og møtes to til fire ganger årlig.

58 personer

Arne Røst

West-Norway Codfish Company AS

Arild Stulen

Reimes rekefabrikk AS

Anton Fjellvær

Hitramat AS

Arne Aarhus

Ocean Quality

Audun Bjelkarøy

Selected Seafood AS

Bodil Holmen

Nord Reker

Carl Johan Pettersen

Leder av markedsgruppen for konvensjonell, Bjørge & co AS

Christian Olsen

Nergård Sales AS

Erik Holvik

Marine Harvest Norway AS

Eva Maria Kristoffersen

Egil Kristoffersen & Sønner AS

Egil Magne Haugstad

Pelagia AS

Espen Hanson

Nordic Group

1 av 5 sider
Neste side →