Markedsgrupper

Markedsgruppene er rådgivende grupper som skal gi innspill til arbeidet Norges sjømatråd utfører for bransjen som den enkelte markedsgruppe representerer. Dette sikrer både god forankring og informasjonsflyt mellom Sjømatrådet og ulike aktører i næringen.

De skal bidra til at artsstrategier og prioriteringer i markedsarbeidet utformes i tråd med sjømatnæringens behov og Sjømatrådets vedtatte overordnede strategi.

Sjømatrådet har til sammen fem markedsgrupper bestående av personer hovedsaklig fra norske eksportørsekslaper. Markedsgruppene har fire faste møter i året, men møtes også utover dette ved behov. 

45 personer

Adelheid Stenevik

Coldwater Prawns of Norway AS

Aleksander Fjeldberg

Salmar AS

Alvin Koh

Opilio AS

Andreas Søraa

Mowi RTM Global AS

Anne Marie Våge Solheim

annemarie@coast.no

Anne Sølvberg Breivik

Lerøy Seafood AS

Bjørg Nøstvold

Norfra AS

Bjørg Nøstvold

Bjørn Olvik

Nova Sea AS

Bjørn Olvik

Botholf Stolt-Nielsen

Ocean Supreme AS

Botholf Stolt-Nielsen

Cathrin Rabben

Ode AS

Charles Aas

Norges Råfisklag

Charles Aas

Christian Nordahl

Stella Polaris Norway AS