Markedsgrupper

Markedsgruppene er rådgivende grupper som skal gi innspill til arbeidet Norges sjømatråd utfører for bransjen som den enkelte markedsgruppe representerer. Dette sikrer både god forankring og informasjonsflyt mellom Sjømatrådet og ulike aktører i næringen. Markedsgruppen består av enkeltpersoner fra ulike deler av bransjen og møtes to til fire ganger årlig.

37 personer

Adelheid Stenevik

Coldwater Prawns of Norway AS

Anne Marie Våge Solheim

annemarie@coast.no

Bjørg Nøstvold

Norfra AS

Bjørg Nøstvold

Bjørn Olvik

Nova Sea AS

Bjørn Olvik

Botholf Stolt-Nielsen

Ocean Supreme AS

Botholf Stolt-Nielsen

Charles Aas

Norges Råfisklag

Charles Aas

Christian Nordahl

Stella Polaris Norway AS

Erik Holvik

Greig Seafood AS

Erik Holvik

Frode H. Mikkelsen

Leder av markedsgruppen for hvitfisk, Lerøy Seafood AS

Frode H. Mikkelsen

Geir Børre Johansen

Røst Sjømat AS

Geir Sperre

Nils Sperre AS

Geir Sperre

Hanne Benjaminsen

Cape Fish Group AS

1 av 4 sider
Neste side