Markedsgrupper

Markedsgruppene er rådgivende grupper som skal gi innspill til arbeidet Norges sjømatråd utfører for bransjen som den enkelte markedsgruppe representerer. Dette sikrer både god forankring og informasjonsflyt mellom Sjømatrådet og ulike aktører i næringen. Markedsgruppen består av enkeltpersoner fra ulike deler av bransjen og møtes to til fire ganger årlig.

72 personer

Adelheid Stenevik

Coldwater Prawns of Norway AS

Ane Bjørkum

Nærings- og fiskeridepartementet

Aleksander Fjeldberg

HitraMat AS

Arne Røst

West-Norway Codfish Company AS

Arne Sperre

Brødrene Sperre AS

Arild Stulen

Reimes rekefabrikk AS

Anton Fjellvær

Hitramat AS

Arne Aarhus

Ocean Quality

Audun Bjelkarøy

Selected Seafood AS

Benedicte Nielsen

Norges Råfisklag

Bjørn Olvik

Nova Sea

    Bodil Holmen

    Nord Reker

    1 av 6 sider
    Neste side →