USA

USA er et voksende marked for norsk sjømat. Her finner du informasjon om vårt markedsarbeid i USA, blant annet om våre aktiviteter i 2024, den siste statistikken og mer.

Det amerikanske sjømatmarkedet

Det amerikanske sjømatmarkedet representerer en stor og spennende mulighet for norske eksportører i ulike bransjer. Norsk laks, som innehar en markedsandel på 20% av den totale lakseimporten, står som en konkurrent i et marked som hovedsakelig ledes av chilensk laks. Til tross for jevn vekst og et rykte for høy kvalitet, vedvarer utfordringer med begrenset merking og en lavere mental markedsandel sammenlignet med sin faktiske tilstedeværelse. Markedets økende fokus på helse og bærekraft passer overens med norsk laks sine egenskaper, men trusler om proteksjonistiske holdninger og inflasjon utgjør utfordringer som Norge må navigere, samtidig som Norge må øke synligheten i markedet. Norges sjømatråds kontor i USA ligger i Boston, der Anne-Kristine Øen er sjømatutsending.

Innenfor skalldyr, spesielt kongekrabbe og snøkrabbe, opprettholder Norge en betydelig tilstedeværelse i det amerikanske markedet. Kjent for høy kvalitet, møter disse krabbene utfordringer med begrenset bevissthet om opprinnelse og merkevarebygging. Imidlertid, med forbud mot russisk import og muligheten for MSC-sertifisering for norsk snøkrabbe i 2024, oppstår det muligheter i et marked dominert av kanadiske importvarer og en økende vektlegging av bærekraft. Kompleksitetene knyttet til merkevarebygging og logistikk krever oppmerksomhet mens norske skalldyr trives i serveringsbransjen, men søker forbedret synlighet i detaljhandelen.

Det amerikanske ørretmarkedet opplever at Norge har en stabil markedsandel på 35%, med vekt på kvalitet, bærekraft og GMO-/antibiotikafrie produkter. Til tross for kompleksiteten i markedets struktur og begrenset tilgjengelighet over hele landet, nyter norsk ørret godt av helsebevisste trender og økt interesse for frosne produkter. Utfordringer knytter seg til minimal synlighet av norsk merking, som påvirker generell forbrukerbevissthet. Imidlertid navigerer Norge disse hindringene midt i geopolitiske spenninger og inflasjon, samtidig som de sikter mot å dra nytte av utviklingen i forbrukertrender i det amerikanske ørretmarkedet.

Innen torskemarkedet i USA fanger Norge, selv om det er en mindre aktør, en markedsandel på 6-7%. Utfordringer oppstår på grunn av begrenset norsk identitet på produkter og etterlevelsesproblemer med Seafood Import Monitoring Program (SIMP). Likevel vinner norsk torsk frem med sin kvalitet, bærekraft, smak og ferskhet. Mens helsebevisstheten og bærekraften vokser, navigerer Norge disse utfordringene samtidig som de drar nytte av forbrukerinteressen for matlaging hjemme, og streber etter å opprettholde et fotfeste midt i potensielle proteksjonistiske holdninger og økonomiske svingninger i det amerikanske sjømatmarkedet.

Konferanser og seminar

Statistikk

Utviklingen i eksport av sjømat til USA

Markedsføring

Finn ut hvordan vi kan jobbe sammen i USA

Markedsaktiviteter laks

Last ned plan for våre markedsaktiviteter for laks i 2024.

Aktivitetsplan laks 2024

Markedsaktiviteter hvitfisk

Last ned plan for våre markedsaktiviteter for hvitfisk i 2024.

Aktivitetsplan hvitfisk 2024

Markedsaktiviteter ørret 2024

Last ned plan for våre markedsaktiviteter for ørret i 2024.

Aktivitetsplan ørret 2024

Markedsaktiviteter skalldyr 2024

Last ned plan for våre markedsaktiviteter for skalldyr i 2024.

Aktivitetsplan skalldyr 2024

Markedsadgang

Siste nytt om markedsadgang

  • Innskjerping av rapporteringskrav til USA

    National Marine Fisheries Service i USA har informert om at de fra 7. april 2018 ikke lenger vil ha en fleksibel praksis med hensyn til rapporteringskrav under Seafood Import Monitoring Program (SIMP) slik de har hatt siden kravene ble innført 1. januar i år.

    Publisert:
Nyhetsarkiv

Eksportører av sjømat fra Norge må være registrert hos Norges sjømatråd

Nyregistrering av eksportører gjøres gjennom et skjema på våre nettsider. Beregnet saksbehandlingstid er ca. 1 uke fra mottak av registreringsskjema og innbetaling av årsavgift har funnet sted.

Fyll ut registreringsskjema

Kontakt oss

Norges sjømatråd sitt kontor i USA er lokalisert i Boston. Anne-Kristine Øen er sjømatutsending i USA.

Seafoodfromnorway.us  

One Boston Place
Suite 2600
Boston, MA 02108

+1 617 775 5401