National Marine Fisheries Service i USA har informert om at de fra 7. april 2018 ikke lenger vil ha en fleksibel praksis med hensyn til rapporteringskrav under Seafood Import Monitoring Program (SIMP) slik de har hatt siden kravene ble innført 1. januar i år.

For mer informasjon se: http://www.iuufishing.noaa.gov/RecommendationsandActions/RECOMMENDATION1415/Implementation.aspx

Norges sjømatråd anmoder alle aktører som eksporterer en av de berørte artene, (atlantisk torsk, kongekrabbe og makrellstørje) enten direkte eller indirekte til USA om å ta kontakt med sin importør/tollagent for å få klarhet i hva denne innskjerpingen kan komme til å bety i praksis.

Mer informasjon om SIMP finner du her.