Verdien av den norske lakseeksporten fortsetter å øke. I januar økte lakseverdien med 1,1 milliard kroner, sammenlignet med januar i fjor. Samtidig selges det mindre laks i Europa.

Norge eksporterte 170 000 tonn sjømat for totalt 7,6 milliarder kroner i januar. Det er en volumnedgang på 11 prosent og en verdiøkning på over 891 millioner kroner eller 13 prosent, sammenlignet med januar i fjor.

- Starten på sjømatåret 2017 er preget av det reduserte utbudet av laks fra Norge og fortsatt høye priser. Det bidrar til at det selges mindre laks i Europa. Mer laks finner imidlertid veien til USA og Asia. På grunn av sent innsig og dårlig vær har det blitt landet mindre torsk i januar. Det har ført til høyere eksportpriser på fersk torsk, inkludert Skreien som nå er i sesong, men volumene er redusert, sier kommunikasjonsdirektør Geir Håvard Hanssen i Norges sjømatråd.

Opp for laks

Norge eksporterte 70 100 tonn laks til en verdi av 5,3 milliarder kroner i januar. Reduksjonen i eksportvolumet til EU var 5 400 tonn, mens den totale nedgangen i volum var 2 700 tonn. Verdien økte med 1,1 milliard kroner eller 25 prosent, sammenlignet med januar i fjor.

Mens gjennomsnittsprisen for fersk hel laks var 55,56 kroner i januar 2016, var den 72,37 kroner per kilo i årets første måned. Polen, Frankrike og Danmark var største mottakere av laks fra Norge. Redusert utbud og høye priser gir utslag på tilbudet av laks i viktige europeiske eksportmarkeder. I Spania må laksen vike plass for andre fiskeslag i fiskediskene.

- Spanjolene er glad i sjømat og de har et bredt utvalg å velge mellom. Ved inngangen til 2016 fikk laksen stor plass i fiskediskene. Etter hvert som prisene har steget har den i økende grad fått mindre plass til fordel for andre sjømatprodukter, sier fiskeriutsending til Spania Hildegunn Osmundsvåg i Norges sjømatråd.

Høy laksepris har bidratt til at en større andel av laksen som går til Europa bearbeides. Størrelsen på forpakningene reduseres og prisen ut til forbruker øker.

- Vi ser eksempler på at enkeltprodukter av fersk laks i Tyskland har steget med nær 30 prosent siden oktober 2016. Her må man i enkelte butikker betale 300 kroner per kilo for ferdigpakket laks. Samtidig er prisøkningen i flere markeder ennå ikke tatt fullt ut mot konsument, sier lakseanalytiker Paul Aandal i Norges sjømatråd.

Lakseeksporten til Europa går tilbake, men det er fortsatt sterk etterspørsel etter laks i det globale markedet. Eksporten til USA økte med 1045 tonn siste måned, sammenlignet med januar 2016.

- Norsk laks styrker posisjonen i USA og tar markedsandeler i et voksende marked. Markedsandelen i volum har økt fra 12 prosent i 2015 til 13 prosent i 2016. I USA lanseres det nye lakseprodukter i samarbeid med de store supermarkedkjedene. Det har bidratt til en økning i eksportvolum med 30 prosent, mens verdien har økt med 155 millioner kroner fra januar i fjor. Samtidig har tilbudssituasjonen for laks skapt et urolig marked. Det er stor usikkerhet rundt prisutviklingen fremover, sier fiskeriutsending til USA Egil Ove Sundheim i Norges sjømatråd.

Ned for ørret

I januar ble det eksportert 2600 tonn ørret til en verdi av 201 millioner kroner. Volumet falt med 3500 tonn, mens verdien falt med 93 millioner kroner eller 32 prosent, sammenlignet med januar i fjor. Japan, Thailand og Hviterussland var våre største marked for ørret i januar.

Ned for fersk- og fryst torsk

Det ble eksportert 4000 tonn fersk torsk, inkludert Skrei, til en verdi av 187 millioner kroner i januar. Gjennomsnittsprisen for fersk hel torsk økte med 18 prosent fra januar i fjor, men verdien falt med 15 millioner kroner eller 8 prosent på grunn av en nedgang i volum på 1100 tonn.

Eksporten av Skrei utgjorde 391 tonn, noe som er en nedgang på 298 tonn fra januar i fjor. Gjennomsnittsprisen for Skrei økte med 11 prosent, men verdien falt med 37 prosent til 21 millioner kroner på grunn av volumnedgangen.

I januar ble det eksportert 8600 tonn fryst torsk til en verdi av 265 millioner kroner. Det er en nedgang i volum på 1600 tonn, mens verdien falt med 36 millioner kroner eller 12 prosent.

Stabilt for klippfisk

Det ble eksportert 8800 tonn klippfisk til en verdi av 371 millioner kroner. Både volum og verdi var på samme nivå som januar i fjor. Brasil var største marked i januar med en verdi på 235 millioner kroner.

Opp for saltfiskeksporten

I januar ble det eksportert 1200 tonn saltfisk til en verdi av 48 millioner kroner. Volumet økte med 276 tonn og verdien økte med 14 millioner kroner eller 41 prosent. Portugal og Italia var våre viktigste markeder i januar.

Ned for sild og opp for makrell

Det ble eksportert 26200 tonn sild til en verdi av 311 millioner kroner i januar. Det er en nedgang i volum på 2500 tonn, mens verdien falt med 45 millioner kroner eller 13 prosent. Ukraina og Litauen var de viktigste markedene for sild i januar.

I januar ble det eksportert 25000 tonn makrell til en verdi av 309 millioner kroner. Volumet økte med i underkant av 1000 tonn, mens verdien økte med 47 millioner kroner eller 18 prosent. Kina og Sør-Korea var største mottaker av makrell i januar. 

Nøkkeltall for sjømateksporten