Norge har eksportert 38 000 tonn skalldyr til en verdi av 1,3 milliarder kroner hittil i år. Det er en volumnedgang på 5 prosent og en verdinedgang på 11 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

I september har Norge eksportert 1 500 tonn skalldyr for 158 millioner kroner. Det er en volumnedgang på 2 000 tonn eller 56 prosent og en verdinedgang på 8 prosent fra september i fjor. Volumnedgangen er i hovedsak knyttet til fjorårets krillfangster til priser på rundt 5 kroner per kilo. Norge eksporterte 1 015 tonn reker for 74 millioner kroner i september. Det er en volumøkning på 21 prosent og en verdiøkning på 6 prosent fra samme måned i fjor.

- Vi ser vesentlig høyere priser på både snøkrabber og kongekrabber så langt i år enn for samme periode i fjor. Dette vitner om god etterspørsel i de store markedene som USA, Kina og Japan. Norske eksportører satser på å få solgt mest mulig levende kongekrabbe til høyest mulig pris og tilpasser derfor eksporten til perioder med lavest konkurranse og høyeste priser i markedene. Vi forventer derfor en større norsk eksport på senhøsten når de russiske eksportørene har fangstet og levert sine kvoter, sier analytiker Kristin Lien i Norges sjømatråd.

Sør Korea viktigste marked for kongekrabber

Norge har eksportert 1 445 tonn kongekrabbe for 385 millioner kroner hittil i år. Det er en nedgang på 5 prosent fra samme periode i fjor. Norge har eksportert 1 698 tonn snøkrabbe for 200 millioner kroner hittil i år. Det er en nedgang på 30 prosent fra året før. Snøkrabber eskporteres omtrent bare som fryst og hovedmarked hittil i år har vært Japan, men også land som USA og Sør-Korea er store konsumenter av norsk snøkrabbe.

Norge har eksportert levende kongekrabber for 196 millioner kroner hittil i år. Det er en verdinedgang på 14 prosent fra samme periode i fjor. Hovedmarkedet er Sør- Korea, etterfulgt av USA. For fryst kongekrabbe har eksporten økt med 4 prosent til 186 millioner kroner hittil i år. Hovedmarkedet er også her Sør-Korea.

Sverige største marked for reker

Norge har eksportert reker for 493 millioner kroner hittil i år. Det er en verdireduksjon på 13 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Sverige har hittil i år vært det største mottakerlandet av reker fra Norge, med en eksport på 2 800 tonn. Det er en en nedgang på 8 prosent. Finland, som det nest største markedet for norske reker, har foreløpig importert samme volum som i fjor, 854 tonn. Eksporten av reker til Storbritannia er redusert med 18 prosent til 836 tonn.

Norge eksporterte 1 000 tonn reker for 74 millioner kroner i september. Det er en volumøkning på 21 prosent og en verdiøkning på 6 prosent fra september i fjor. Sverige var største marked også i september, tett fulgt av Danmark og Storbritannia.