​En ny rapport fra USA viser at koronakrisen har påvirket amerikanernes spisevaner. Nå er det større oppmerksomhet rundt mat og helse og økt betalingsvilje for sunn og riktig ernæring. Det er gode nyheter for norsk sjømat.

En ny rapport fra USA viser at koronakrisen har påvirket amerikanernes spisevaner. Nå er det større oppmerksomhet rundt mat og helse og økt betalingsvilje for sunn og riktig ernæring. Det er gode nyheter for norsk sjømat.

USA har vært hardt rammet av COVID-19-pandemien, og landets økonomi er nå 10,6 prosent mindre enn det den var på samme tid i 2019. Nedgangen i brutto nasjonalprodukt skyldes først og fremst lavere totalt forbruk. Det har gjort noe med forbruks- og spisevanene i landet.

- I den lavtlønnede delen av befolkningen har forbruket faktisk gått opp fordi mange i den gruppen har mottatt offentlig støtte på grunn av pandemien, og dermed har økt sin reelle kjøpekraft. I den høytlønnede delen av befolkningen har forbruket gått ned, og totalt sett har dette resultert i en nedgang på nasjonalt nivå, sier Sjømatrådets fiskeriutsending til USA, Anne-Kristine Øen.

Anne-Kristine Øen, Norges fiskeriutsending til USA.

Økt fiskesalg i butikkene

Hun er veldig spent på hva årets siste måneder vil bringe med seg. Det offentlige tilskuddet til de lavtlønnede gruppene ventes etter hvert å gå ned eller falle helt bort.

- Konsumet av matvarer har vært i sterk økning. Kjøp av fisk i dagligvarehandelen har gått opp med hele 9 prosent i koronaperioden. Dette henger tett sammen med at «food service» har vært i sterk tilbakegang, og i et par måneder nesten ikke var til å regne med. Da må folk lage mat hjemme i husholdningene, sier Øen.

Restauranter, kantiner, barer og kasinoer ble stengt over natten, og mange av måtte stenge dørene for godt. ABC News meldte i slutten av juli at av 26 000 restauranter som har måttet stenge dørene i denne perioden, har 16 000 stengt for godt.

Ny rapport

Det anerkjente analysebyrået Hartman utga nylig en rapport som peker på at amerikanernes forbruks- og spisevaner har endret seg sterkt våren 2020 sammenlignet med våren 2019.

- Før pandemien fant så mye som tre av fire måltider sted ute på restauranter, kantiner og andre serveringssteder. Våren 2020 blir hele 88% av alle måltider spist hjemme. Dette medfører at man spiser oftere sammen med familien, og at man lager litt mer krevende matretter. Det er godt nytt for sjømat, som mange har hatt litt terskel for å våge seg på, forklarer Anne-Kristine Øen.

Rapporten viser at amerikanerne gjør sjeldnere innkjøp, så det kjøpes mer frossent og annet som kan lagres lenge. Dette er godt nytt for fisken, da det øker forståelsen for at også frossen fisk holder svært høy kvalitet.

Økt betalingsvilje

- Det er økt oppmerksomhet rundt helseaspekter knyttet til mat, og det finnes betalingsvilje for sunn og riktig mat. Det er i tillegg økende fokus på bærekraft og dyrevelferd, og også her har Norge en god historie å fortelle både når det gjelder oppdrett og forvaltning av villfisk, sier Anne-Kristine Øen.

Hun understreker at det er vanskelig å si i hvilken grad effektene ovenfor kommer til å vedvare etter at pandemien er over, men ekspertene antar nå at dette bildet vil være ganske uforandret i hvert fall i de neste 18-24 månedene.