Fra 31. desember 2018 må all eksport av reker til USA oppfylle rapporteringskravene til fangst- og landingsinformasjon i Seafood Import Monitoring Program (SIMP).

Sporing fra fangst til import

Ordningen stiller krav til sporbarhet gjennom hele verdikjeden fra fangst og produksjon til import til USA. Formålet med de nye reglene er ifølge the Magnuson-Stevens Fishery Conservation and Management Act, å sikre lovmessig handel med sjømat på det amerikanske markedet og samtidig bidra til bærekraftig forvaltning av marine ressurser. Lagring av data og rapportering vil foretas av den importerende part i USA, og foregå elektronisk gjennom myndighetssystemet International Trade Data System (ITDS). Informasjonen som innhentes vil bli behandlet strengt konfidensielt.

SIMP ble innført 1.1.2018 for utvalgte fiskearter- og varer som etter amerikanske myndigheters vurdering er utsatt for UUU-fiske og/eller sjømatsvindel blant annet atlantisk torsk, kongekrabbe, bluefin tuna (makrellstørje). Reker var også omfattet av den opprinnelige lovendringen, men grunnet manglende rapporteringssystemer på amerikansk side ble implementeringen utsatt.

Innrapporteringen foretas av importør, speditør eller lignende i USA, og Sjømatrådet vil derfor oppfordre alle aktører som allerede eksporterer, eller planlegger å eksportere kaldtvannsreker til USA til å ta kontakt med sine importører i USA for å få informasjon om hvilken informasjon de behøver.