Styret og ledelsen

Styret ønsker å videreutvikle Norges sjømatråds tette samarbeid med bedriftene i fiskeri- og havbruksnæringen med sikte på å målrette markedsaktiviteter som gjennomføres enten på vegne av eller sammen med sjømatnæringen. Styrets klare mål er at Sjømatrådets aktiviteter skal bidra positivt til næringens lønnsomhet, markedsorientering, omdømme og videre utvikling.

Styremedlemmer

Marianne Elisabeth Johnsen

Styreleder

Les mer
Marianne Elisabeth Johnsen

Anne Hilde Midttveit

Styremedlem

Les mer
Anne Hilde Midttveit

Amund Drønen Ringdal

Nestleder

Les mer
Amund Drønen Ringdal

Aino Kristin Lindal Olaisen

Styremedlem

Les mer
Aino Kristin Lindal Olaisen

Knut Helge Vestre

Styremedlem

Les mer
Knut Helge Vestre

Solveig Strand

Styremedlem

Les mer
Solveig Strand

Trond Tuvstein

Styremedlem

Les mer
Trond Tuvstein

Jan Eirik Johnsen

Business Development Manager

Les mer
Jan Eirik Johnsen

Trine Horne

Sjømatutsending Frankrike

Les mer
Trine Horne

Ørjan Kjærvik Olsen

Landansvarlig nye markeder / manager emerging markets

Les mer
Ørjan Kjærvik Oslen

Ledelsen

Renate Larsen

Administrerende direktør

Les mer
Renate Larsen

Børge Grønbech

Direktør, globale operasjoner

Les mer
Børge Grønbech

Chris Guldberg

Direktør, kommunikasjon og PR

Les mer
Chris Guldberg

Rigmor Abel

HR-direktør

Les mer
Rigmor Abel

Steinar Øvergaard

Direktør, økonomi og administrasjon

Les mer
Steinar Øvergaard

Tom-Jørgen Gangsø

Direktør, Markedsinnsikt og markedsadgang

Les mer
Tom-Jørgen Gangsø

Camilla Beck

Direktør, Markedsføring

Les mer
Camilla Beck

Relatert innhold