Styret og ledelsen

Styret ønsker å videreutvikle Norges sjømatråds tette samarbeid med bedriftene i fiskeri- og havbruksnæringen med sikte på å målrette markedsaktiviteter som gjennomføres enten på vegne av eller sammen med sjømatnæringen. Styrets klare mål er at Sjømatrådets aktiviteter skal bidra positivt til næringens lønnsomhet, markedsorientering, omdømme og videre utvikling.

Styremedlemmer

Marianne Elisabeth Johnsen

Styreleder

Les mer

Anne Hilde Midttveit

Styremedlem

Les mer

Amund Drønen Ringdal

Nestleder

Les mer

Aino Kristin Lindal Olaisen

Styremedlem

Les mer

Knut Helge Vestre

Styremedlem

Les mer

Solveig Strand

Styremedlem

Les mer

Trond Tuvstein

Styremedlem

Les mer

Anette Grøttland Zimowski

Ansattevalgt styremedlem

Les mer

Johnny Thomassen

Ansattevalgt styremedlem

Les mer

Josefine Voraa

Ansattevalgt styremedlem

Les mer

Ledelsen

Renate Larsen

Administrerende direktør

Les mer

Børge Grønbech

Direktør, globale operasjoner

Les mer

Chris Guldberg

Direktør, kommunikasjon og PR

Les mer

Rigmor Abel

HR-direktør

Les mer

Steinar Øvergaard

Direktør, økonomi og administrasjon

Les mer

Tom-Jørgen Gangsø

Direktør, Markedsinnsikt og markedsadgang

Les mer

Camilla Beck

Direktør, Markedsføring

Les mer

Relatert innhold