Styret og ledelsen

Styret ønsker å videreutvikle Norges sjømatråds tette samarbeid med bedriftene i fiskeri- og havbruksnæringen med sikte på å målrette markedsaktiviteter som gjennomføres enten på vegne av eller sammen med sjømatnæringen. Styrets klare mål er at Sjømatrådets aktiviteter skal bidra positivt til næringens lønnsomhet, markedsorientering, omdømme og videre utvikling.

Styremedlemmer

Marianne Elisabeth Johnsen

Styreleder

Sverre Søraa

Nestleder

Amund Drønen Ringdal

Styremedlem

Eva Maria Kristoffersen

Styremedlem

Solveig Strand

Styremedlem

Andreas Mikalsen

Styremedlem

Rita Karlsen

Styremedlem

Trude Bessesen

Ansattvalgt styremedlem

Johnny Thomassen

Ansattvalgt styremedlem

Tom-Jørgen Gangsø

Ansattvalgt styremedlem

Ledelsen

Renate Larsen

Administrerende direktør

Kristin Pettersen

Direktør, markedsføring og PR

Rigmor Abel

HR-direktør

Steinar Øvergaard

Direktør, økonomi og administrasjon

Børge Grønbech

Direktør for globale operasjoner

Tom-Jørgen Gangsø

Direktør, Markedsinnsikt og markedsadgang

Relatert innhold