Styret og ledelsen

Styret ønsker å videreutvikle Norges sjømatråds tette samarbeid med bedriftene i fiskeri- og havbruksnæringen med sikte på å målrette markedsaktiviteter som gjennomføres enten på vegne av eller sammen med sjømatnæringen. Styrets klare mål er at Sjømatrådets aktiviteter skal bidra positivt til næringens lønnsomhet, markedsorientering, omdømme og videre utvikling.

Styremedlemmer

Marianne Elisabeth Johnsen

Styreleder

Eva Maria Kristoffersen

Nestleder

Amund Drønen Ringdal

Styremedlem

Hallgeir Ivan Bremnes

Styremedlem

Knut Helge Vestre

Styremedlem

Solveig Strand

Styremedlem

Trond Tuvstein

Styremedlem

Anette Grøttland Zimowski

Ansattevalgt styremedlem

Johnny Thomassen

Ansattevalgt styremedlem

Synne Guldbrandsen

Ansattevalgt styremedlem

Ledelsen

Renate Larsen

Administrerende direktør

Børge Grønbech

Direktør for globale operasjoner

Chris Guldberg

Direktør, kommunikasjon og samfunn

Kristin Pettersen

Direktør, markedsføring og PR

Rigmor Abel

HR-direktør

Steinar Øvergaard

Direktør, økonomi og administrasjon

Tom-Jørgen Gangsø

Direktør, Markedsinnsikt og markedsadgang

Relatert innhold