Om du ønsker å eksportere sjømat for små engangsutsendelser eller ikke-kommersielt bruk kan du søke dispensasjon fra regelverket her. 

I skjemaet under kan du søke om dispensasjon fra kravet om registrering som eksportør. Fyll inn skjemaet så nøyaktig som mulig.