I løpet av 25 år har Spania blitt vårt viktigste markedet for kvalitetsmerket skrei. Faktisk spiser spanjolene over halvparten av skreien vi eksporterer.

NSC

Kronikkforfatter Bjørn Erik Stabell, fiskeriutsending til Spania

Foto: Norges sjømatråd

Nå som årets første skrei er levert til spanske butikker, må alle fortsette å gjøre de riktige tingene slik at skreien fortsetter å være Spanias favoritt.

Hvert år eksporteres det i overkant av 5000 tonn med kvalitetsmerket skrei fra Norge. Cirka 3000 tonn, til en verdi av omtrent 115 millioner kroner, blir eksportert til Spania. Selv om det ikke er helt sammenlignbart med torsk, oppnådde den kvalitetsmerkede skreien i 2019 cirka 7 kroner høyere gjennomsnittspris.

Det betyr at kvalitetsmerket skrei alene øker verdien av den norske torskeeksporten til Spania med om lag 21 millioner kroner. Men like viktig er at norsk skrei totalt dominerer fiskediskene i perioden februar til april, noe som gir den norske næringen en gunstig konkurransekraft. Dette er unikt da vi snakker om et av de mest konkurranseutsatte fiskemarkedene i Europa.

NSC

Skreien har ankommet Spania.

Foto: Norges sjømatråd

25 års jubileum

Men la oss gå 25 år tilbake i tid for å se hva som har gjort skreien til en spansk favoritt.

Den gang var det Sjømatrådets fiskeriutsending, Ivar Schjølberg, som fikk noen restauranter i Madrid til å sette skreien på menyen. I starten ble det kun solgt en pall eller to med skrei i løpet av en god sesong.

I den store sammenhengen var dette svært små volumer, men allerede da skjønte de som jobbet tett på markedet at dette kunne bli stort i Spania, for de lokale kokkene var svært positive til skreiens enestående kvalitet.

Hva har vi oppnådd?

I løpet av de neste 25 årene har våre fiskeriutsendinger plukket opp hansken etter Ivar. I tillegg har det er blitt kjørt store mediekampanjer som har gjort skreien til en spansk kjendis. Næringen har jobbet i tett dialog med den spanske handelen og bygget distribusjonen sten for sten.

Fiskerne har tatt kvalitetsløftet til et ekstra høyt nivå ved å forplikte seg til å levere kvalitetsmerket skrei til aller høyeste kvalitet. Alt dette har i sum vært en suksessformel som har gitt skreien en unik posisjon i Spania.

I løpet av de siste 25 årene har vi oppnådd mye.

For det første eksporterer vi nå skrei direkte for 37,5 millioner kroner. Inkluderer vi eksporten som går via tredjeland, som Danmark, estimerer vi den reelle eksportverdien til å være nærmere 115 millioner kroner.

Når bredt

Når den kommer til utsalg, deltar nærmere 4500 utsalgssteder med skreimateriell, som for eksempel brosjyrer, plakater og skilt som kan plasseres i isen i fiskediskene. I tillegg distribueres skreien i ytterligere 5000 butikker.

Det er også verdt å nevne at spanske medier skrev i fjor 90 skreiartikler som nådde et publikum på 23 millioner spanjoler. Det tilsvarer en reklameverdi på nesten 9 millioner kroner.

Men viktigst av alt: Undersøkelser viser at 60 prosent av spanske konsumenter har hørt om skreien, og 37 prosent av disse sier at den norske skreien er deres favoritt. I et land med 47 millioner innbyggere - og de begrensede ressursene som vi har benyttet for å markedsføre skreien, så er dette rett og slett imponerende.

Hvordan beholde posisjonen

Svaret er egentlig enkelt, for alle skal fortsette å gjøre den fantastiske jobben som er gjort opp gjennom årene. Fiskerne skal fortsatt bruke sin ekspertise de kritiske timene fra fisken tas opp av havet og leveres på mottak. Det sikrer at mottakene får det beste råstoffet.

Vi ser at de behandler råstoffet med aller største respekt og kvalitetsmerker fisken som sendes ut i markedet. Eksportørene skal fortsette med å jobbe tett sammen med distribusjonsleddet for å sikre distribusjon og god aktivisering. Til slutt må både vi (Sjømatrådet) og resten av næringen sikre at skreien kommuniseres tungt og tydelig i markedet, for målet er at den bygges videre.

En solskinnshistorie

Selv om skreien er en 25 år gammel solskinnshistorie, så har den en lang vei å gå før den tar igjen laksen sin posisjon i Spania.

Det vi som næring bør utfordre oss på, er å videreutvikle skreien fra å være kvalitetsmerket hel fisk, til å kunne tilby kvalitetsmerkede bearbeide produkter tilpasset dagens konsumenter. Klarer vi dette vil skreien gjøre ytterligere kvantesprang og for alvor bli en storfavoritt i Spania.

God skreisesong alle!

(Først publisert i Fiskeribladet, mandag 20.01.2020)