Denne høsten er det satt ny rekord for direkteeksporten av norsk laks til Italia. 

Av Trym Eidem Gundersen, Sjømatrådets utsending til Italia. En versjon av denne artikkelen ble først publisert på iLaks.no, onsdag 28. november.

Norsk laks er populært i Italia, og markedet har vokst kraftig de siste årene. I fjor eksporterte Norge nesten 53 tusen tonn rund laks direkte til Italia, og siden 2010 har verdiøkningen vært på hele 257 prosent. Veksten skyldes blant annet næringens markedsføringsarbeid og at stadig flere italienere har fått øynene opp for norsk kvalitetslaks og sushi. I tillegg ha Sjømatrådet kjørt kampanjer for norsk laks i italienske medier.

– Det ser ut til at eksporttallene har fått et oppsving i kjølvannet av høstens kampanje, sier Trym Eidem Gundersen som er Sjømatrådets utsending i Italia.

Flere eksportrekorder
– Tallene for september og oktober er de høyeste månedstallene noensinne, med et lite unntak av påskemåneden mars 2018. Men det er naturlig at salget øker i påsken fordi folk kjøper inn litt ekstra godsaker som for eksempel norsk laks, sier Gundersen.

Både i september og oktober i år eksporterte vi litt over 5400 tonn norsk laks direkte til Italia. Dette er en økning på 14 prosent i september og 18 prosent i oktober sammenliknet med samme måneder i fjor.

– Ser vi de siste to årene under ett, er tallene enda mer interessante. For de to siste årene har direkteeksporten for september og oktober økt med henholdsvis 34 og 43 prosent i volum.

Globale kampanjer
Norges sjømatråd har kjørt laksekampanjer i Italia over flere år, men det var først i fjor at Sjømatrådet startet sitt globale kampanjekonsept.

Det globale kampanjekonseptet har som mål å gi et tydelig og friskt uttrykk for norsk sjømat, og er lett gjenkjennelig i verden over, på kryss av artene. Høsten 2017 og 2018 ble kampanjen tilpasset laks og det italienske markedet, noe som kan ha bidratt til de økte eksporttallene de to siste høstene.

– Vi har stor tro på at vi med den globale kampanjen skal fortsette å bygge identiteten til norsk laks enda sterkere og gi salget et ytterligere byks fremover, sier Trym Eidem Gundersen.

Denne høsten ble kampanjen primært rettet mot italienske TV-seere med en reklamefilm om norsk laks. Filmen ble også distribuert på sosiale medier som Facebook og Youtube. I tillegg ble det kjørt kampanjer i en rekke dagligvarekjeder.

Evalueringen av den totale PR-effekten er klar først mot slutten av året.

Nytt toppår i 2018
Trym Eidem Gundersen er sikker på at 2018 vil bli et nytt rekordår for direkteeksportert norsk laks til Italia: For ved utgangen av oktober hadde vi nesten nådd nivået for hele fjoråret. I fjor eksporterte vi totalt 52.700 tonn rund laks direkte til Italia. I slutten av oktober i år var tallet på 51.560 tonn.

– Tar man med norsk laks som går til Italia via tredjeland som for eksempel Danmark og Polen i tillegg, er tallene enda hyggeligere, sier Gundersen.

Han viser til  beregninger fra Eurostat og Kontali Eurofish som gir et estimat på det totale konsumet. I løpet av årets syv første måneder økte konsumet med 17 prosent, til tross for høye laksepriser. Dersom den samme veksten fortsetter ut året vil italienerne sette til livs over 96 tusen tonn norsk laks i 2018.