Om bord på en av verdens største linebåter, «Frøyanes» fra Måløy, tenker de kvalitet i alle ledd. Det nyter ikke minst det britiske markedet godt av.

Norsk villfisknæring består av et bredt spekter næringsaktører, som med ulike fangst- og produksjonsmetoder leverer høykvalitets hvitfiskprodukter fra Norge 365 dager i året.

Interessen for fryste torskeprodukter er da også veldig stor - spesielt i Storbritannia.

- «Frøyanes» er utvilsom flaggskipet vårt i en relativt stor flåte med gode båter og et fantastisk mannskap. De dominerende produktene vi leverer til det britiske markedet er linefanget torsk og hyse, H/G (sløyd og hodekappet) som blir havfrosset og leveres i blokker på 25 kilo eller 50 kilo. Dette går til prosessindustrien som igjen leverer til varekjedene eller Horeca, sier Stian Hjelle som er managing director i Arctic Linefish AS.

De er en del av Ervik-gruppa i Måløy som eier blant annet «Frøyanes».

Godt omdømme

Norsk sjøfryst filet har fått et godt omdømme som et kvalitetsprodukt i Storbritannia. Takket være båter som «Frøyanes kunne Norge i 2017 eksportere 26.591 tonn fryst hyse og torsk til en verdi av 1,6 milliarder kroner til de britiske øyer.

- Vi ser at kvalitetsbevisste eiere av fish & chips-restauranter i større grad ønsker å være en del av den kvalitetshistorien som er knyttet til norsk sjømat og derfor ser det som et konkurransefortrinn å bruke norske råvarer og fortelle dette videre til sine kunder. Jeg har stor tro på et fortsatt økende marked for norsk sjøfryst filet i Storbritannia i de kommende årene, sier Hans Frode Kielland Asmyhr, som er Norges sjømatråds fiskeriutsending til Storbritannia.

Omvisning om bord

Nylig fikk Sjømatrådets administrerende direktør Renate Larsen en omvisning om bord i den 60 meter lange «Frøyanes» da den lå til kai i Tromsø. Autolinereder Arild Aarvik i Ervik Havfiske fra Måløy presenterte både båten og produksjonsflyten om bord. På sin rundtur fikk Renate Larsen forklart hvordan fangst- og produksjonsteknologi sikrer høy kvalitet på produkter, og samtidig er en sikker arbeidsplass for mannskapet om bord.

- For at villfisknæringen skal skape enda større verdier fremover, er høy kvalitet og stabile leveranser gjennom hele året viktig, for konsumentene må bli vant til hvitfisk fra Norge hele året. For å sikre dette er samspillet mellom fersk fisk i sesong, levendelagring og høykvalitets sjøfryste produkter viktig. I Norge har vi den beste teknologien for å sikre kvalitet og leveranser av sjøfryste produkter, sier Renate Larsen.

Linefiske

Ervik Havfiske AS driver i hovedsak linefiske etter brosme, torsk, hyse, lange, blåsteinbit, kveite, flekksteinbit og sei. Barentshavet, Norskehavet, ved Færøyene, ved Shetland, ved Island, Vest av Irland og i Nordsjøen er de viktigste fangstområdene. I tillegg kommer fiskeriet ved Antarktis.

- Hvor mye av fangsten går til Storbritannia?

- Det er ikke alltid at vareflyten fra Norge går direkte til det markedet det til slutt havner. Noe går via produsenter i Europa, som igjen selger sine produkter inn til blant annet det britiske markedet. Det er derfor vanskelig å gi et eksakt tall på hvor mye av våre produkter som ender på britiske tallerkener, men et sted mellom 4.000-5.000 tonn med H/G torsk og hyse fra våre båter endte nok opp i Storbritannia i 2017, sier Stian Hjelle.

Ervik Havfiske garanterer at produksjonsprosessen fra fangst til innfrysing fisken skal skje innenfor fire timer. Hurtig innfrysning sikrer den beste kvaliteten på sluttproduktet. Restråstoffet ivaretas gjennom en egen hermetikkfabrikk om bord.

Miljøvennlig

- Linefiske er en veldig miljø- og ressursvennlig fiskemetode. Skånsom behandling og kort prosess fra fiskefangst til innfrysing gir et glimrende utgangspunkt for delikate matretter og gode fiskemiddager, sier Arild Aarvik.

Ervik Havfiske er det ledende linebåtrederiet i Norge og er blant de største når det gjelder fangstverdi. Flåten består av 10 havgående autolinebåter, og flaggskipet «Frøyanes» er en av verdens største linebåter. De sysselsetter 40 personer, hvorav åtte er lærlinger.

- Hvis vi sammenligner fabrikktrålerne både i Norge og Russland, er vi småskalaprodusenter av filet, men i Storbritannia finnes det nisjemarkeder som er villig til å betale ekstra for filet produsert av lineråstoff. Flere av vinnerne av de ulike kategoriene i Fish & Chips Awards har filet fra «Frøyanes» på menyen, og dette er vi svært stolte av, sier Stian Hjelle.