Kina

Kina er et voksende marked for norsk sjømat, spesielt for laks. Her finner du informasjon om vårt markedsarbeid i Kina, samt relevant informasjon om blant annet markedsadgang, våre aktiviteter i 2024 og mer.

Det kinesiske sjømatmarkedet

Globalt sett er det kinesiske markedet ett av de mest dynamiske og spennende markedene for norsk sjømat. Norges sjømatråd har et kontor sammen med konsulatet i Shanghai. Vår sjømatutsending i Kina er Andreas Thorud. Lokalt jobber han sammen med markedsrådgiverne Savindar Xie og Vicky Chen.

Det kinesiske markedet har betydning for norske sjømateksportører på tvers av ulike sektorer som laks, makrell og torskeprodukter. Med et imponerende sjømatkonsum på 58,8 millioner tonn i 2020 og et jevnt økende konsum per innbygger på 40 kg de siste tre årene, står Kina som det største sjømatmarkedet globalt sett. I laksesektoren utgjør Norges eksport 4% av markedets totale verdi. Til tross for bilaterale protokoller og emballasje-krav i handelen mellom Norge og Kina, har norsk laks opprettholdt en betydelig tilstedeværelse og bidro med nesten halvparten av tilførselen av fersk laks i 2022. I 2023 nådde lakseeksporten nye høyder og endte på mer enn 40 tusen tonn.

Detaljhandelen har opplevd vekst, spesielt i netthandel, som understreker endrede forbrukervaner. Å imøtekomme kravene til markedsadgang og fokusere på bærekraft og opprinnelsesmerking er avgjørende for Norges fortsatte suksess på det kinesiske sjømatmarkedet.

I tillegg har norske pelagiske arter, spesielt makrell, funnet normalisert tilgang til det dynamiske kinesiske sjømatmarkedet. Som en betydelig del av makrellforsyningen har norsk makrell beveget seg utenfor tradisjonell restaurantbruk og ekspanderer inn i detaljhandelen. Den økende helsebevisste forbrukergruppen, som søker produkter rike på Omega-3, har styrket appellfaktoren til norsk makrell. Likevel utgjør å øke forbrukernes bevissthet og å skille norsk makrell fra lokale varianter utfordringer som må løses. Å utforske muligheter innenfor forretnings-til-forretning (B2B) og forretnings-til-forbruker (B2C)-sektorer forblir avgjørende for Norges fortsatte suksess på det kinesiske makrellmarkedet.

Videre representerer det kinesiske markedet en avgjørende arena for norske torskeprodukter, der 6,1% av landets totale importerte sjømat tilskrives Norge. Norge har sett en økning i forsyning av atlantisk torsk til Kina, med en mengde på 23 500 tonn, og ifølge våre analyser har norsk torsk økt med i gjennomsnitt 15% årlig de siste tre årene. Som den dominerende leverandøren av atlantisk torsk, penetrerer norske torskeprodukter hovedsakelig store detaljhandelskjeder og vinner anerkjennelse for oppfattet høy kvalitet og god valuta for pengene. Likevel vedvarer utfordringer knyttet til forbrukernes kjennskap til den arktiske torskens unike egenskaper og tilberedningsmetoder, som krever effektiv forbrukeropplæring for å tette gapet i det kinesiske markedets stadig skiftende landskap.

Konferanser og seminar

Konferanser og seminarer

Konferanser og seminarer

Shanghai, China

The Norwegian Seafood Council has the pleasure of inviting Norwegian seafood exporters to join us for the Norwegian Seafood Pavilion at World Seafood Shanghai (WSS) 28th to 30th of August 2024.

Se alle våre konferanser og seminarer

Markedsadgang

Siste nytt om markedsadgang

Nyhetsarkiv

Statistikk

Utviklingen i eksport av sjømat til Kina

Markedsføring

Finn ut hvordan vi kan jobbe sammen i Kina

Markedsaktiviteter laks

Last ned plan for våre markedsaktiviteter for laks i 2024.

Aktivitetsplan laks 2024

Markedsaktiviteter hvitfisk

Last ned plan for våre markedsaktiviteter for hvitfisk i 2024.

Aktivitetsplan hvitfisk 2024

Markedsaktiviteter pelagisk

Last ned plan for våre markedsaktiviteter for makrell i 2024.

Aktivitetsplan makrell 2024

Markedsaktiviteter skalldyr

Last ned plan for våre markedsaktiviteter for skalldyr i 2024.

Aktivitetsplan skalldyr 2024

Eksportører av sjømat fra Norge må være registrert hos Norges sjømatråd

Nyregistrering av eksportører gjøres gjennom et skjema på våre nettsider. Beregnet saksbehandlingstid er ca. 1 uke fra mottak av registreringsskjema og innbetaling av årsavgift har funnet sted.

Fyll ut registreringsskjema

Kontakt oss

Norges sjømatråd har kontor sammen med konsulatet i Shanghai. Vår sjømatutsending i Kina er Andreas Thorud.

http://www.seafoodfromnorway.com.cn/

Norwegian Seafood Council
Royal Norwegian Consulate General
Bund Center, No.222 Yan'an Road
Shanghai 200002, PRC

+86 186 0132 7270