Nå kan virksomheter som ønsker å eksportere til Kina begynne søknadsprosessen. 

*ALLE som har sendt inn søknad i Single Window om nyregistrering for første gang før 2023 må logge inn og gjøre det på nytt, ved å følge den nye brukerveiledningen (se nederst på siden). Ingen tidligere søknader ble godkjent av ulike årsaker og dette gir muligheten til å gjøre eventuelle endringer fra tidligere (f.eks ny legal representative).

Kinesiske myndigheter stiller krav til at virksomheter som er involvert i produksjon, prosessering og lagring av sjømat til Kina, er registrert og godkjent i Kina før eksport. Registrering skal foregå i den digitale løsningen «Single Window», som er utarbeidet av kinesiske myndigheter.

Følgende virksomheter må være godkjent i Kina før eksport

  • Reefer vessels
  • Fryse- og fabrikkfartøy
  • Produsenter (inkludert slaktebåter og bløggebåter)
  • Frittstående kjøle- og fryselager


Fiskebåter (primærprodusenter), oppdrettslokaliteter, brønnbåter som frakter levende laks fra oppdrettsanlegget, innenlands transportbåter, containerskip og andre transportbåter som ikke har kjøle- og frysefunksjon skal ikke godkjennes.

Les mer om hvordan få tilgang til Single Window, og finn brukerveiledning på vår Kina-side her.