Torskefiskkonferansen går i år av stabelen 10 oktober på the Edge. Hold av datoen, mer info kommer.

 

Torskefiskkonferansen blir i 2019 avslutningen på to hele dager med fokus på hvitfisken. I løpet av onsdag niende og torsdag tiende kan du få med det arrangementer og seminarer i regi av Fiskebåt, Sjømat Norge, FHF, Råfisklaget, Innovasjon Norge, Arena Fish 365 og andre. Sett derfor av to dager i oktober i Torskens Tegn.