Torskefisk 2017 - Hvor er næringa om 10 år?

I samarbeid med Norges Råfisklag, DNB og Sjømat Norge inviteres det til Torskefiskkonferansen 2017. 

 • 10:30 - Registrering
 • 11:30 - Lunsj
 • 12:30  - Programmet starter
 • 19:30 - Aperitif

Program: 

 • Renate Larsen, Norges Sjømatråd
  - Velkommen 

 • Fiskeriminister Per Sandberg
  - Fremtidens hvitfisknæring fra Regjeringens ståsted
 • Arne Hjeltnes, Norwegian Fish Company 
  - Mayham i Mehamn – derfor satser vi i Finnmark

 • Knut Haagensen, Jangaard export A/S 
  - Torsketradisjon i nesten nitti år; hva tror vi om de neste ti

 • Landansvarlige, Norges sjømatråd
  - Jorden rundt på 25 minutter; sendinger fra Sjømatrådets utekontorer
 • Rode S. Rønning-Hansen, Primex 
  - Fish Fillets for the French; derfor satser vi på Myre
 • Ida Svensson, Norges sjømatråd
  - Nye vaner og preferanser hos Europas sjømatspisere – tar vi som næring utfordringen?
 • Liv Monica Bargem Stubholt , Partner advokatfirmaet Selmer
  - I krysset mellom marked, regulering og politikk – hvordan lykkes hvitfisknæringen fremover?
 • Sigvald Rist, Insula 
  - En fremtidsrettet struktur, med forbrukeren i fokus – planer, fremtidsvyer og muligheter
 • Dr. David Pesca-Jones 
  - Price estimation of species; A new model
 • Anlaug Ådland Hansen og Øystein Hermansen, Nofima og Arne Karlsen, Nergård
  - Catch fanger ny kunnskap om fersk kvalitet
 • Terje Vassdal, Norges Fiskerihøyskole 
  - Prisbildet på torsk på kort og lang sikt
 • Maria Fossheim, Havforskningsinstituttet 
  - Fisk på flyttefot, forventet utvikling i Barentshavet
 • Eirik Larsen, DnB
  - Økonomiske utsikter

Andre arrangementer i tilknytning til Torskefisk:

18. oktober
Kl. 15:00-19:00 Innovasjon Norge - Fra restråstoff til festråstoff
Kl. 17:00-20:00 Sjømat Norge - Medlemsmøte

19. oktober
Kl. 08:30-12:00 
FHF - FoU seminar for næringsliv og forskningsmiljø
Kl. 08:30-11:00 Norges sjømatråd og Råfisklaget - Skreimøte

20. oktober
Kl. 09:00-12:00 
Sjømat Norge - Medlemsmøte om renhold, hygiene og kvalitet

For rabatterte hotellrom på Clarion the Edge, klikk her, og oppgi Torskefisk 2017 i mailen.