Sjømatrådet inviterer alle deltagere i skreimerkeordningen til møte i forkant av sesongen 2018. 

Agenda for møtet: 

  • Tall og fakta fra skreimarkedene 
  • Skreipatruljens erfaringer fra 2017-sesongen
  • Hva blir viktig å ha fokus på i 2018-sesongen?
  • Innspill og problemstillinger til diskusjon

Vi mottar gjerne spørsmål og konkrete innspill til temaer som bør diskuteres for å videreutvikle ordningen. 

Påmelding, innspill og spørsmål rettes til skrei@seafood.no innen torsdag 12. oktober. 

Velkommen!