Nedenfor har vi forsøkt å svare på de vanligste spørsmålene vi får om Kvalitetsmerket Skrei.

Hva er de viktigste endringene i den nye standarden?

 • Det er gjort endringer i enkelte termer og definisjoner.
 • Krav til kjøling og kjernetemperaturer er endret. Råstoff fra ferske filetprodukter skal kjøles til under 2 ºC før filetering, og filetproduktene skal kjøles til under 2 ºC før utsendelse fra produksjonsanlegget.
 • Det er gitt nye krav til temperatur og holdbarhet for rogn, lever, kjake og tunge.
 • Kasser med skrei skal merkes i henhold til NS-EN 17099, og ikke i henhold til NS 9405. NS 9405 er trukket tilbake.
 • Salgordrekrav før pakking er fjernet.
 • Endring av tidskrav på 24 timer før filetproduksjon.

Hvor finner jeg standarden og hva heter den?

 • Den kjøpes og lastes ned på Standard Norge sine nettsider. Søk på Skrei i søkefeltet på nettsiden https://www.standard.no/. Den aktuelle standarden heter NS 9406:2022.

Jeg har en lisens for å pakke og eller eksportere kvalitetsmerket skrei, er den fortsatt gyldig til neste år?

 • Har du søkt og fått invilget lisens i 2022 er den fortsatt gyldig.

Når kan jeg søke og hvor gjør jeg det?

 • Du kan søke nå og frem mot, og gjennom, skreisesong. Selve søknaden gjøres elektronisk på https://seafood.no/skrei/

Må jeg søke om ny lisens hvert år?

 • Nei, ikke som norsk aktør. Hvis du først har en gyldig lisens, er den gyldig så lenge det ikke oppstår misbruk av og/eller regelbrudd på lisensavtalen.

Koster det noe å søke om lisens?

 • Nei, det koster ingenting, men selve standarden for skrei må kjøpes fra Standard Norge sine nettsider. Merkene som skal brukes til å merke fisk og kasser må kjøpes.

Hvorfor er selve merket endret?

 • Primært er det endret for å linke skreien tydeligere til det norske opphavet. Nytt merke vil i større grad skape assosiasjoner til logoen «Seafood from Norway», og dermed dra veksler på den investeringen Sjømatrådets merkevare gjør ute i markedene. I tillegg ønsker vi å redusere faren for misbruk ved å endre på antall årarrow-tagen kan brukes av gangen (to års levetid).
imageit33na.png

Hvor får jeg tak i merkene som jeg skal merke fisken med?

 • Arrow-tag, eller ovalt merke, bestilles som vanlig til kostpris gjennom vårt lager i Grimstad. Bestillingsskjema og ny lisens blir sendt over til hver aktør etter at saksbehandlingen er gjennomført fra Sjømatrådets side.

Jeg har gamle skreimerker, kan de brukes?

 • Det gamle merket i sort og gull er ikke lengre gyldig. Ved feil merking av fisk og/eller kasser vil det medføre anmerkninger fra kvalitetskontrollørene.
 • Klistremerker og tag med korrekt design kan bestilles fra Sjømatrådet.
 • Gamle merker i sort og gull kastes i restavfall.

Begrensingen på antall år som merket kan brukes, hva vil det si?

 • For å hindre faren for misbruk av merker, har arrow-tags kun to års levetid. Det vil si at tag for kommende sesong kan være merket med 2023/2024 eller 2024/2025. 
 • Det er ingen retur på tags, ikke bestill mer enn du trenger.

Hvor finner jeg mer info om dette?

 • Du finner mer info om standarden, lisenser og annen info på seafood.no.