Det er fremdeles usikkert hvordan årets Torskefisk-konferanse blir avholdt. Ønsket er å kunne gjennomføre den i Tromsø, uten begrensninger. Om det skjer vil konferansen bli torsdag 21. oktober. Om den blir gjennomført som en webcast vil det bli samme uke, men kanskje over flere dager, som i 2020.