Hold av datoen for Pelagisk Arena. 

Mer informasjon kommer.