​Norge eksporterte pelagisk fisk for 6,9 milliarder kroner i 2015. Det er en nedgang på 7 prosent fra året før.

Norge eksporterte pelagisk fisk for 6,9 milliarder kroner i 2015. Det er en nedgang på 7 prosent fra året før.

Norge eksporterte makrell for 3,8 milliarder kroner i 2015. Dette er en nedgang på 7 prosent fra året før. Det ble eksportert sild for 2,4 milliarder kroner i 2015. Det er en nedgang på 12 prosent fra året før.

Nederland er det største eksportmarkedet for pelagisk fisk i 2015, etterfulgt av Japan og Kina.

– Redusert eksportverdi for pelagisk fisk er et resultat av lavere kvote for både sild og makrell, samtidig som Norge møter handelshindringer i flere viktige pelagiske markeder. Det har vært prisvekst på sild og makrell, men veksten har ikke vært stor nok til å kompensere for det reduserte volumet, sier analytiker Paul Aandahl i Norges sjømatråd.

Japan største mottakerland for makrell

Japan var i 2015 det største mottakerlandet for makrell fra Norge, med 715 millioner kroner. Det er en nedgang på 12 prosent fra 2014. Til Kina, som er det nest største markedet, gikk eksporten tilbake med 35 prosent til 518 millioner kroner.

Tilførselen til Nederland av makrell, som er et viktig transittmarked for pelagisk fisk, økte med 35 prosent til 492 millioner kroner i 2015.

Det er eksportert 344 000 tonn fryst makrell i 2015, som er 11 prosent mindre enn året før. Gjennomsnittsprisen på fryst hel makrell var 10,60 kroner i 2015. Det er en oppgang på 4 prosent fra 2014.

Tyskland største sildemarked

Tyskland er det største markedet for norsk sild i 2015. Norge eksporterte sild for 347 millioner kroner til Tyskland i 2015. Videre ble det eksportert sild for 283 millioner til Polen og 272 millioner kroner til Litauen.