Norge eksporterte 674 000 tonn pelagisk fisk for 7,8 milliarder kroner i 2016. Det er en volumnedgang på 15 prosent og en verdiøkning på 11 prosent fra 2015.

Norge eksporterte makrell for 4,1 milliarder kroner i 2016. Det er en økning på 6 prosent fra 2015. Det ble eksportert sild for 3,1 milliarder kroner i 2016, en økning på 22 prosent fra 2015. Japan var det viktigste eksportmarkedet for pelagisk fisk i 2016, etterfulgt av Kina og Nederland.

– Økt eksportverdi for pelagisk fisk i 2016 er et resultat av høye priser i markedene for både sild og makrell. Dette kommer som følge av relativt lave kvoter, samtidig som vi ser god etterspørsel i våre hovedmarkeder, sier analytiker Kristin Lien i Norges sjømatråd. De kvalitetsbevisste markedene i Japan og Korea tar en stor andel av den norske makrellen, mens en større andel av silden går som filet til Tyskland, Polen og Hviterussland.

Japan største mottakerland for makrell

Japan var i 2016 det største mottakerlandet for makrell fra Norge, med en direkteeksport på 950 millioner kroner. Det er en økning på 32 prosent fra 2015. Til Kina, som er et viktig bearbeidingsmarked for makrell til Japan, økte eksporten med 26 prosent til 654 millioner kroner. Sør-Korea er det tredje største markedet for makrell og her økte eksporten med 68 prosent til 565 millioner kroner.

Norge eksporterte 302 000 tonn fryst makrell i 2016. Det er en nedgang på 12 prosent fra 2015. Gjennomsnittsprisen på fryst hel makrell var 12,90 kroner i 2016. Det er en økning på 22 prosent fra 2015.

Polen største eksportmarked for sild

Polen var det største markedet for norsk sild i 2016. Norge eksporterte sild for 596 millioner kroner til Polen i 2016, en økning på 108 prosent fra 2015. Nest største eksportmarked for sild var Tyskland med en verdi på 528 millioner kroner. Det er en økning på 52 prosent. Tredje største eksportmarked for sild i 2016 var Ukraina, med en verdi på 314 millioner kroner. Det er en økning på 45 prosent fra 2015.

Norge eksporterte 100 000 tonn fryst hel sild og 96 000 tonn fryste sildefiletprodukter i 2016. Av den totale eksportverdien av sild i 2016, utgjorde fryste sildefiletprodukter 52 prosent. Denne andelen har aldri vært høyere enn i 2016. Gjennomsnittsprisen på fryst hel sild var i 2016 på 9,66 kroner. Det er en økning på 11 prosent fra året før. For fryste sildefiletprodukter var gjennomsnittsprisen i 2016 på 16,75 kroner. Det er en økning på 23 prosent fra 2015.

Nøkkeltall for sjømatåret 2016.