Storbritannia

Storbritannia er et av de største eksportmarkedene for norsk hvitfisk. Her finner du informasjon om vårt markedsarbeid i Storbritannia, blant annet om våre aktiviteter i 2024, den siste statistikken og mer.

Det britiske sjømatmarkedet

Storbritannia har tradisjonelt vært et viktig marked for norsk torsk og hyse, og er sentralt i sjømathandelen mellom de to landene. Norges sjømatråd etablerte et fast kontor i London sommeren 2013. Vår sjømatutsending i Storbritannia er Victoria Braathen.

Innføringen av en omfattende frihandelsavtale etter Brexit, styrket handelsforbindelsene mellom Norge og Storbritannia. Imidlertid har sjømatmarkedet i Storbritannia vist en nedadgående trend i konsum. Til tross for anbefalinger om høyere sjømatkonsum fra helsemyndigheter, spiser britiske forbrukere bare rundt halvparten av det som er anbefalt. Selv om det er en populær rett, står tradisjonelle favoritter som fish & chips overfor utfordringer med å skaffe råvarer, noe som fører til en nedgang i restaurantbransjen.

Markedsdynamikken i det britiske sjømatmarkedet reflekterer endret forbrukeratferd i møte med økte kostnader. Det totale konsumet i detaljhandelen går ned, noe som påvirker hvilke typer og mengder sjømat som kjøpes, med en preferanse for bekvemmelighet og nytelse fremfor helse og bærekraft. Storbritannia forblir et etablert marked for norsk sjømat, men den fysiske tilstedeværelsen av norske arter på emballasje og i markedsføring er begrenset, noe som påvirker den mentale markedsandelen. Det finnes muligheter for å øke samarbeidet om sjømatmarkedsføring og tilpasse seg langsiktige bærekraftstrender. Dessuten, selv om hvitfiskforbruk gjennom tradisjonelle retter som fish & chips forblir forankret i britiske tradisjoner, påvirker nye utfordringer fra plantebaserte trender og økende kostnader markedets posisjonering, og baner vei for et endret landskap for sjømatforbruk i Storbritannia.

Konferanser og seminar

Statistikk

Utviklingen i eksport av sjømat til Storbritannia

Markedsføring

Finn ut hvordan vi kan jobbe sammen i Storbritannia

Markedsaktiviteter hvitfisk

Last ned plan for våre markedsaktiviteter for hvitfisk i 2024.

Aktivitetsplan hvitfisk 2024

Markedsadgang

Siste nytt om markedsadgang

Nyhetsarkiv

Eksportører av sjømat fra Norge må være registrert hos Norges sjømatråd

Nyregistrering av eksportører gjøres gjennom et skjema på våre nettsider. Beregnet saksbehandlingstid er ca. 1 uke fra mottak av registreringsskjema og innbetaling av årsavgift har funnet sted.

Fyll ut registreringsskjema

Kontakt oss

Norges sjømatråd opprettet sommeren 2013 fast kontor i London. Vår sjømatutsending i Storbritannia er Victoria Braathen. 

seafoodfromnorway.co.uk

Norwegian Seafood Council UK, 4th Floor, West End House, 11 Hills Place, London, W1F 7SE

+44 7387 628900